donderdag 09 december 2021

P Politiek

De PvdA, een lokale partij voor Wassenaarse jongeren!

Wassenaar - Met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht is het voor politiek Wassenaar tijd om de balans op te maken over wat er de afgelopen jaren is bereikt. Een van de belangrijke voornemens uit de verkiezingscampagne van 2014 was het realiseren en verbeteringen van sport- en spelvoorzieningen. De PvdA fractie heeft zich ook na de verkiezingen sterk gemaakt om deze onderwerpen op de agenda van bestuurlijk Wassenaar te houden. Eén van de successen van die op het conto van de sociaal democraten kon worden bijgeschreven is het openhouden van de boksschool die als onderdeel van het anders vormgeven van het Jeugd- en Jongerenwerk in Wassenaar dreigde te sluiten.

Om te zien hoe het staat met twee belangrijke wensen van de Wassenaarse jeugd toog raadslid Jan van Noort met zijn fractieleden Inge Bunte en Henri van Smirren naar twee locaties waar inmiddels, na vele jaren van getouwtrek, belangrijke voorzieningen voor Wassenaarse jongeren worden gerealiseerd.

Van Noort “Gelukkig kreeg ons pleidooi om de vaart erin te houden bijval van wethouder Inge Zweerts- de Jong en de gemeenteraad. Eindelijk is het nu zover dat twee ontmoetingsplekken voor de jeugd worden gerealiseerd”. De verpauperde ontmoetingsplek waarvoor de PvdA fractie eerder in de Wassenaarse Krant melding maakt in de wijk Kerkehout is bijna klaar. De tweede belangrijke speelvoorziening die wordt gerealiseerd is die op het Huibregste veld. Na 13 jaar onderhandelen over een geschikte de plek en met het schijnbaar traditiegetrouw voeren en benutten van bezwaarprocedures wordt hier nu een start gemaakt met de aanleg van de voetbalkooi!

De PvdA is tevreden op wat er voor de sportende jeugd in de afgelopen periode is bereikt. Er is geïnvesteerd in nieuwe kunstgrasvelden voor Blauw Zwart, De Kieviten en SV Wassenaar. Waardevolle investeringen die nodig zijn om de jeugd aan het sporten te krijgen en te houden. Belangrijke en waardevolle investeringen waarvoor de PvdA in Wassenaar, als zijnde een lokale politieke partij, zich sterk zal blijven maken. Bijvoorbeeld als het gaat om speelvoorzieningen voor kinderen tussen de c.a. 8 en 12 jaar. Deze groep kinderen wordt nog weleens vergeten en voor hen zijn er te weinig speelvoorzieningen. Een mooie opdracht voor de komende periode!