dinsdag 26 mei 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar: Wat is “Inbreiding”?

Wassenaar - HartvoorWassenaar is overtuigd voorstander van een zelfstandig Wassenaar. We zullen alles inzetten om die zelfstandigheid veilig te stellen. Maar er zijn meer zaken die wij als degelijke en betrouwbare politieke partij belangrijk vinden voor Wassenaar. Daarom aandacht voor “inbreiding”:

• In Zuid-Holland neemt de vraag naar woningen tot 2025 met 140.000 toe, boven op de 1.667.000 woningen die er nu zijn.
• Vertaald naar Wassenaar betekent dat hier zo’n 1000 woningen bijgebouwd zouden moeten worden, vergeleken met de ruim 11.000 nu.
• Een belangrijk gedeelte van de groei zal in uitbreidingsgebieden komen. Een bekend voorbeeld is het plan om Valkenburg te bebouwen met 5000 woningen. De gevolgen voor Wassenaar zijn fors. Een nog drukkere A44, meer verkeer door Wassenaar, verlies van groene ruimte.
• Naast “uitbreiding” buiten bestaande bebouwing kan groei van het aantal woningen ook plaatsvinden door “inbreiding”. Dat is nieuwbouw op bestaande, al bebouwde, locaties. Zoals (kleuter-) scholen. Door de daling van het aantal kinderen in Wassenaar, zijn er minder schoolgebouwen nodig. Die kunnen dan gesloopt worden voor nieuw bebouwing. Voorbeelden zijn Bellesteijn en het Hummeltje. Maar ook verouderde gebouwen, zoals de “Ridderhof”, worden vervangen.

HartvoorWassenaar vindt het uitstekend dat ongebruikte of oude gebouwen worden gesloopt. Zeker als er woningen voor in plaats komen.
Maar nu beginnen de zorgen.
De vraag naar woningen verandert door het ouder worden van de bevolking. Men wil vooral appartementen voor twee personen. Dus wat gebeurt is dat ieder nieuwbouwproject zo hoog en zo groot wordt gebouwd als kan. Om er zo veel mogelijk woningen in te stoppen. Dat betekent 4 of 5 verdiepingen, tot aan de stoep.
We hebben inmiddels al een aantal voorbeelden gezien, zoals Bellesteijn en de “Ridderhof”, ondanks de grote protesten van de omwonenden. HartvoorWassenaar is een van de weinige partijen die zich tegen dit soort nieuwbouw heeft gekeerd.
Je zult meemaken dat laagbouw (school, 4 meter) tegenover je, verandert in 4 of 5 hoog (14 meter). En bij iedere woning komt een auto die ook geparkeerd moet worden. En iedere auto wordt ten minste een keer per dag gebruikt. Wat het drukke verkeer alleen maar doet toenemen.

HartvoorWassenaar is voor inbreiding. Maar wel met een visie.
We stellen 3 eisen. Het dorpsgezicht moet er door verbeteren en voor de omwonenden moet het redelijk zijn. En het verkeer moet beter geregeld worden.
Voor ons is dit een belangrijk punt voor de verkiezingen. We zullen ons hier voor hardt maken.

HartvoorWassenaar, dat klopt.
Henri Hendrickx, fractievoorzitter

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief