dinsdag 11 augustus 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar: De laatste begroting!!

Wassenaar - D66,CDA,GroenLinks,PvdA en PassievoorWassenaar hebben hun laatste begroting ingediend. HartvoorWassenaar en de hele oppositie hebben tegengestemd en zijn zeer kritisch.

Er gaat wel wat vooraf aan deze begroting. Vorig jaar keurde de coalitie de begroting ook goed, zeer tegen de zin van de oppositiepartijen.
Vervolgens greep de provincie in. De provincie zag de grote financiële problemen die deze coalitie veroorzaakte. En zelf zou de coalitie de problemen niet oplossen, maar wel op het bordje leggen van het volgde bestuur. Bovendien dreigde dat we financieel net zo zouden afglijden als Voorschoten.
Een tijdelijke burgemeester moest orde op zaken komen stellen.

HartvoorWassenaar heeft zich vanaf de eerste begroting in 2014 grote zorgen gemaakt en aan de bel getrokken. Wij vonden dat de geldsmijterij van deze coalitie alle perken te buiten ging. Keuzes hoefden niet gemaakt te worden, alles kon. En de ene truc na de andere werd bedacht om het in de boekhouding allemaal kloppend te maken. D66,CDA,GL,PvdA,PvW riepen zelfs dat er overschotten waren. Maar dat is dus allemaal niet zo.

De coalitie vindt het niet leuk als je ze confronteert met de harde realiteit:
De algemene reserve was per eind 2014 € 50,3 mln,.
Per eind 2017 is deze € 34,1 mln.
Een afname van € 16,2 mln in slechts 3 jaar, ofwel € 5,4 mln per jaar. Ieder jaar bijna 10% meer uitgeven dan binnenkomt. Wat in vele jaren is opgebouwd, wordt snel afgebouwd.

En dan is het wel heel vreemd (van de gekke?), dat je enerzijds met geld smijt, maar wanneer er een probleem is, zoals met het achterstallig onderhoud van de Warenar, er harteloos voor Wassenaar wordt besloten de Warenar maar te sluiten en te verkopen. Want er is geen geld.
Maar het is heel erg gelukkig dat we een middelgrote, overzichtelijke gemeente zijn waarin de bevolking nog iets kan zeggen tegen dit bestuur. En als het aan HartvoorWassenaar ligt, dan blijft de Warenar nog heel lang de Warenar.

De begroting: De coalitie is er zelfs enigszins trots op dat dit een begroting zonder beleid is. In een zin: geen beleid en wel financiële problemen.

HartvoorWassenaar heeft een heel duidelijk standpunt: Wij staan voor een financieel beleid met heel sterke discipline. Niet meer uitgeven dan binnenkomt. En de algemene reserve alleen gebruiken wanneer Wassenaar er blijvend beter van wordt.

Wassenaar verlangt naar verkiezingen. Nog 19 weken.

HartvoorWassenaar, dat klopt voor een dorp in balans
Henri Hendrickx, fractievoorzitter

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief