vrijdag 05 juni 2020

P Politiek

Lokaal Wassenaar!: Voor een krachtig en onafhankelijk Wassenaar

Wassenaar - Lokaal Wassenaar! is de nieuwe lokale politieke partij van Wassenaar. Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! Het is een partij voor alle Wassenaarders. Lokaal Wassenaar! zal zich inzetten voor een krachtig en onafhankelijk Wassenaar.In maart 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad krijgt direct een belangrijk punt op de politieke agenda: de bestuurlijke toekomst van Wassenaar.
 De vraag is of Wassenaar kan voortbestaan als zelfstandige gemeente of dat wij moeten fuseren met een andere gemeente.
 De nieuwe gemeenteraad is uitgenodigd hierover advies uit te brengen aan de Commissaris van de Koning. Voor de nieuwe leden van de Raad is dat een grote verantwoordelijkheid. Het is hierbij van belang dat de nieuwe gemeenteraadsleden de belangen van alle Wassenaarders op een gedegen, verantwoorde en transparante wijze kunnen en gaan behartigen.De Commissaris van de Koning heeft samen met de waarnemend burgemeester de spelregels vastgesteld hoe wij met elkaar tot een goed onderbouwd advies kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat alle mogelijke opties worden uitgewerkt. Alleen dan kunnen de Wassenaarders met elkaar tot een goed en verantwoord advies komen.
Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk dat alle Wassenaarders meedoen in dit proces. Wij doen daarom een dringend beroep aan alle Wassenaarders om actief mee te doen met de formulering van het advies. Alle Wassenaarders: jong en oud, uit Wassenaar Noord en Zuid. Juist voor onze jonge inwoners is deze discussie van belang. Lokaal Wassenaar! roept dan ook alle Wassenaarders op mee te doen.Lokaal Wassenaar! gaat er vanuit dat wij met elkaar gaan knokken voor een zelfstandig Wassenaar. Nu zien wij geen enkele reden voor een fusie. Ons is niet duidelijk welk probleem er opgelost gaat worden met een fusie!
Lokaal Wassenaar! wil samen met de Wassenaarse samenleving in alle openheid de bestuurlijke toekomst van ons geliefde dorp bespreken. Als het aan ons ligt zal het advies aan de Commissaris van de Koning gebaseerd zijn op een inhoudelijke discussie met de Wassenaarse samenleving. Dat is de enige manier om respect af te dwingen bij de provincie en het ministerie. Alleen dan zal er naar ons worden geluisterd.Iedereen, iedere partij die iets anders beweert leidt ons dorp naar een gedwongen fusie. Dat willen wij als Wassenaarders toch niet? 
Lokaal Wassenaar! zal dat nooit laten gebeuren.Namens Lokaal Wassenaar!
Bert Ooms en Bart Boon.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief