dinsdag 22 juni 2021

A Algemeen

Run for Rio in Oeganda

Wassenaar - Laura Hermans en Anita Bellekom waren de hele maand oktober actief met de straatkinderen van Oeganda. Deze beide jonge vrouwen hadden vele spullen meegenomen om de straatkinderen te ondersteunen. Het meest succesvol waren de 7 laptops die het Rijnlands Lyceum uit Wassenaar beschikbaar had gesteld. Laura en Anita hebben vele laptoplessen verzorgd op de Victory Primary School waar de straatkinderen hun onderwijs volgen.

Het begon allemaal in 2016. Anita Bellekom kwam in contact met een gepensioneerde Nederlander, die jaren heeft gewerkt in het onderwijs in Oeganda. Hij kende Hilton Achilla, een gelovig man, die zich het lot van de straatkinderen enorm aantrekt. Kinderen uit het Noorden van Oeganda, zonder vader of moeder, zwervend over de straten van Kampala. Hilton ontfermt zich inmiddels over 57 van die straatkinderen. Anita was de eerste buitenlander die Hilton kwam helpen. Na die drie maanden was Anita zich bewust dat er meer moest gebeuren. Zij klopte aan de deur bij Run for Rio. Het bestuur van Run for Rio omarmt het initiatief van Anita. Samen worden nu plannen gemaakt hoe er continuïteit kan komen in de ondersteuning van de straatkinderen, die Hilton opvangt.

Run for Rio gebruikt haar ervaring van de ondersteuning van het project Dinka School in Tanzania. Hilton Achilla is directeur van de Victory Primary School in Kampala. Hier vangt hij de 57 straatkinderen op en hier gaan de kinderen naar school. Een school met een fris aanzien, goede docenten en goed onderwijs trekt betalende kinderen uit de buurt aan. Door goede slaapplaatsen te maken trekt een school goed betalende boarding kinderen aan. Hilton is aan het uitrekenen hoeveel boarding kinderen en betalende kinderen uit de buurt nodig zijn om gratis onderwijs te verstrekken aan de straatkinderen. Dan gaan we een plan maken hoe we de school kunnen verbouwen of mogelijk zelfs nieuw bouwen.

De straatkinderen zijn helemaal verliefd op Anita en Laura. Het afscheid was moeilijk, maar aan beide kanten klonk een overtuigd “tot ziens”. Anita en Laura zijn na aankomst in Nederland gestart met verschillende acties. Er zal flink moeten worden gespaard om een grote verbouwing of nieuwbouw te gaan realiseren. Doe ook mee. Steun de straatkinderen van Oeganda, maak uw bijdrage over op NL21INGB0000193157 of NL57RABO0368010724 t.n.v. Run for Rio. U kunt ook uw eigen straatkind steunen. Meer informatie daarover kunt u lezen op www.runforrio.com.