maandag 06 december 2021

P Politiek

Lokaal Wassenaar! Wassenaarders bruisen van ideeën.

Wassenaar - Lokaal Wassenaar! vindt dat Wassenaarders hun inbreng in ons verkiezingsprogramma 2018 moeten kunnen leveren. Het gaat immers om een verkiezingsprogramma voor alle Wassenaarders waarin zij zich kunnen herkennen.

Woensdag 15 november vond in de Warenar, na een korte inleiding van voorzitter John May een geanimeerde discussie plaats waaraan talrijke Wassenaarders uit alle geledingen hebben deelgenomen. Onze dank voor Uw bijdrage.

Aan 5 tafels, ieder met een eigen thema (Sociaal en Toegankelijk, Onafhankelijk en Krachtig, Groen en Klimaat, Economie en Innovatie en Wassenaar in 2030) werd met vertegenwoordigers van Lokaal Wassenaar! van gedachten gewisseld waarbij men kon aangeven wat goed was, wat verbetering behoeft en waaraan nog aandacht moet worden besteed.
Wassenaarders blijken heel goed te weten wat ze willen. Het bruiste van de verfrissende ideeën. Talrijke ideeën en wensen zijn met elkaar gedeeld. Te veel om hier op te noemen.

Ter sprake kwamen onder meer: het drukke verkeer en de onveiligheid, de (duurzame) afvalverwerking, de wensen van de vele ruiters, duurzaam bouwen voor jongeren en ouderen, maar geen hoogbouw en sparen van de groenstroken binnen het dorp, openbaar vervoer.
Ook de rol van buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties kwam ter sprake. 
De bestuurlijke toekomst van een dorps en onafhankelijk Wassenaar en haar rol in de regio en gemeenschappelijke regelingen kreeg de nodige aandacht. Kernwoorden zijn hier “residentieel” Wassenaar en “groen en dorps” Wassenaar.

Lokaal Wassenaar ! kan nu verder aan de slag met het verkiezingsprogramma.
Namens Lokaal Wassenaar!
Inge Zweerts de Jong en Boet Derks

Lokaal Wassenaar! Is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar!