maandag 13 juli 2020

P Politiek

VVD betreurt vertrek burgemeester Aptroot

Wassenaar - “We vinden het jammer dat burgemeester Aptroot in januari vertrekt” zegt fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD, Caroline Klaver. “ We zijn op de goede weg, maar er is nog veel te doen. Charlie Aptroot heeft veel verbeteringen in gang gezet. Daar zijn we dankbaar voor. Nu komt het er op aan dat alles ook goed wordt afgemaakt. We hadden graag gezien dat hij dat ook nog voor zijn rekening wilde nemen, maar we begrijpen dat het leiden van 2 gemeenten wel erg veel tijd en moeite vergt”.

Na de komst van burgemeester Aptroot is er hard gewerkt aan het op orde brengen van de gemeentefinanciën. Ook zijn de eerste stappen gezet om de ambtenarenorganisatie te verbeteren. M.b.t. de begroting kunnen we constateren dat deze bijna op orde is. Waarschijnlijk krijgt Wassenaar daarvoor goedkeuring van de provincie. De VVD vindt wel dat er nog teveel geld uit de spaarpot wordt gehaald om jaarlijks terugkerende uitgaven te betalen. Al in juni 2018 zal daarover weer gesproken moeten worden. 
De VVD had graag gezien dat burgemeester Aptroot daar nog bij betrokken zou zijn. Ook bij de ambtenarenorganisatie moet nog veel gebeuren. Binnenkort wordt een nieuwe manager aangesteld, maar het bestuur van de werkorganisatie – waar de burgemeester van Wassenaar voorzitter van is – zal er bovenop moeten zitten om de reorganisatie te laten slagen. Caroline Klaver: “Voor de zelfstandigheid van Wassenaar is het natuurlijk heel belangrijk dat we de financiën en de organisatie op orde hebben. De raad is eensgezind in haar streven om dat voor elkaar te krijgen. Daar is de samenwerking goed, ook al beweren sommigen het tegendeel. Waar het nu op aankomt is dat het bestuur van de werkorganisatie, dat wil zeggen onze burgemeester en wethouders, het heft stevig in handen houden. Burgemeester Aptroot heeft daar goed werk verricht. We hopen dat zijn opvolger dat kan voortzetten.” 
Tenslotte vindt de VVD dat het Wassenaar Kompas de juiste manier is om de inwoners te betrekken bij de vraagstelling over de zelfstandigheid en bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Caroline Klaver is ervan overtuigd dat Wassenaar haar toekomst in eigen hand kan houden. “We zitten nog lang niet in de situatie waarin gemeenten zoals Haren in Groningen zich bevinden. De VVD wil voor de inwoners van Wassenaar een goed bestuur en de financiën op orde. Laten we dus niet bij de pakken neerzitten en goed doorgaan op de ingeslagen weg!”

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief