dinsdag 13 april 2021

P Politiek

Voor goed Wassenaars bestuur: de top 6 van de kandidatenlijst van D66

Wassenaar - Wassenaar is een dorp waarin alle lagen van de bevolking wonen en zich thuis voelen. Het is geen enclave met louter welgestelde inwoners, zoals vaak wordt gezegd. Het dorp is van oudsher 'gemengd'. Dat en de instroom van nieuwe inwoners dragen bij aan de levendigheid en vitaliteit van het dorp. De lokale politiek in Wassenaar gaat veel over de bestuurlijke toekomst, verkeer en bouwen.

Belangrijke onderwerpen waar veel partijen zich druk over maken. D66 richt zich vooral ook op de inwoners, met een positieve blik op mens en de gemeenschap die wij hier in Wassenaar met elkaar vormen. En op beleid dat bijdraagt aan het vergroten van het gezamenlijke en individuele welzijn. Wassenaar is een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. D66 werkt aan een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen die dat weerspiegelen.

De top van de kandidatenlijst telt een aantal nieuwe gezichten die aan die lokale gemeenschap willen bijdragen. Mensen die graag in Wassenaar wonen en er mede zorg voor willen dragen dat in dit dorp ruimte blijft voor iedereen en ook iedereen gezien wordt.

De lijst wordt aangevoerd door Ritske Bloemendaal. Hij staat voor de continuïteit in de fractie, waar hij de afgelopen vier jaar deel van uit heeft gemaakt. Hij kent als raadslid en voorzitter van de raadcommissie Ruimte en Economie het klappen van de zweep en weet hoe een locale coalitie werkt.
Nieuw zijn de nummers 2 tot en met 6 respectievelijk Marion Gout-Van Sinderen, Debora Sutherland, Tessa Schalm, Annelies Heijl en Rogier Krabbendam. Een lijst die veel maatschappelijke ervaring en een verscheidenheid aan achtergronden bevat. Marion Gout-Van Sinderen heeft een lange bestuurlijke carrière achter de rug en is nu directeur van een medische maatschap. Zij hecht aan goed en vooral breed onderwijs in dit dorp. Niet alleen voor de 'top'-leerlingen maar ook voor hen die beroepsgerichte vakken willen volgen. Deborah Sutherland is als juriste werkzaam bij de gemeente Westland. Haar prioriteit ligt o.a. bij goede en adequate dienstverlening van de gemeente. Onderwerpen die aansluiten bij de prioriteit die D66 Wassenaar legt in zijn programma. Zaken die de inwoners direct aangaan, zoals zorg, maatschappelijke ondersteuning, sport en jeugd. De kandidaten gaan dit de komende tijd met enthousiasme uitdragen.

U vindt de lijst onder: wassenaar.d66.nl
Het verkiezingsprogramma wordt in januari vastgesteld. Het concept is binnenkort beschikbaar.

Bestuur D66 Wassenaar