woensdag 23 juni 2021

P Politiek

Bert Ooms lijsttrekker Lokaal Wassenaar!

Wassenaar - Tijdens de algemene ledenvergadering van Lokaal Wassenaar! hebben de leden het voorstel van het bestuur om Bert Ooms als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 met enthousiasme ondersteund. Daarnaast hebben de kandidaatraadsleden zich aan de leden gepresenteerd .

Hun achtergrond vormt een fraaie afspiegeling van de Wassenaarse bevolking met veel ervaring in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, milieu en zorg. Tenslotte accordeerden de leden het krachtige en vooruitstrevende partijprogramma, hetgeen op onze website www.Lokaalwassenaar.com zal worden geplaatst.

Onze lijsttrekker Bert Ooms, de leden en het bestuur van Lokaal Wassenaar!zien de komende verkiezingen vol vertrouwen tegemoet.

Het Bestuur van Lokaal Wassenaar!

Lokaal Wassenaar! is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar!