maandag 26 september 2022

P Politiek

Werkzaamheden voor restauratie raadhuis en park De Paauw van start

Wassenaar - Wassenaar maakt zich op voor een grootscheepse restauratie van buitenplaats De Paauw. Het raadhuis De Paauw (in historische documenten ‘hoofdhuis’ genoemd) en het omliggende park De Paauw laat de gemeente grondig herstellen op een historisch verantwoorde manier. Het rijksmonument krijgt het aanzicht terug van rond het jaar 1858, toen Prins Frederik hier woonde, de glorietijd van Landgoed De Paauw.

In de loop van de tijd zijn het raadhuis en het park De Paauw geleidelijk aan versoberd. Het beheer en onderhoud dat periodiek werd uitgevoerd, was vooral gericht op instandhouding van de buitenplaats. De restauratie, die in januari 2018 van start gaat en enkele jaren gaat duren, is zorgvuldig voorbereid. Gemeente, provincie en rijksoverheid hebben de benodigde financiën en subsidies bij elkaar gebracht om de restauratiewerkzaamheden op de buitenplaats uit te kunnen voeren.

In 2015 is aan de achterzijde van het raadhuis een proefvlak gemaakt. Hierop zijn verschillende kleurvarianten gebruikt. Op basis van het proefvlak is de restauratievisie opgesteld over de gewenste aanpak. Deze visie is getoetst aan de eisen van de Rijkscommissie voor monumenten. Meest opvallende verandering is de kleur van het pand. De nu nog witte muren krijgen een zandkleurige tint.

Voor het herstel van het park zijn twee rapporten opgesteld onder leiding van een landschapsarchitect. Het bos, de vijver en de paden krijgen hun historische karakter terug. Er komt meer lucht en licht in het park zodat oorspronkelijke begroeiing weer ruimte krijgt. Er verdwijnen bomen, vooral beuken. Er wordt begonnen op het voorveld, waar gemeentelijk beheer flink gaat snoeien.

De totale restauratie van buitenplaats De Paauw neemt enkele jaren in beslag. Het echte werk kan van start gaan als de omgevingsvergunningen definitief zijn. Dit is naar verwachting begin januari 2018. Hieraan voorafgaand start de gemeente met het groenbeheer en wordt de bouwplaats ingericht in de kwekerij naast raadhuis De Paauw.