woensdag 04 augustus 2021

P Politiek

Lokaal Wassenaar! : een zelfstandig Wassenaar heeft veel te bieden aan de regio

Wassenaar - Wij zijn voor een zelfstandig Wassenaar. Geen fusie of herindeling, dat is niet nodig, daar zijn we helder in. Het verbaast ons wel dat er steeds maar wordt gevraagd waarom Wassenaar zelfstandig moet blijven, terwijl zij die vóór fusie met een andere gemeente zijn nauwelijks steekhoudende argumenten geven.

Er zijn veel goede argumenten waarom Wassenaar zelfstandig moet blijven. Daar hebben wij in november al over geschreven. Maar de Wassenaarders beslissen uiteindelijk over hun bestuurlijke toekomst, niet de provincie of de minister. Dat is de lijn die met de provincie is afgesproken. Wassenaar heeft een krachtige bevolking die goed kan aangeven wat ze wel en niet wil.

Wassenaar staat niet alleen in de regio. Haar verantwoordelijkheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Die verantwoordelijkheid kan Wassenaar het beste waarmaken als wij zelfstandig en krachtig blijven met een belangrijke functie in de regio als groen uitloopgebied waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, enz. Dat kunnen wij bieden aan de regio Katwijk, Den Haag en Leiden. Ook met Voorschoten zien wij als zelfstandige gemeente voldoende mogelijkheden tot samenwerking. In stedelijke omgevingen zijn groene uitloopgebieden en samenwerking zeer belangrijk en dit kan Wassenaar bieden.
Hiermee versterkt Wassenaar inhoudelijk haar bijdrage aan de regio. Het behoud van de ruimte, het groen en goede samenwerkingsverbanden heeft bij Lokaal Wassenaar! hoge prioriteit. Daarin moeten we blijvend investeren. Wassenaar is en blijft het Landgoed aan Zee, zelfstandig maar met oog voor de regio.

Gezonde financiën zijn essentieel voor het behoud van onze kernwaarden en onze zelfstandige positie in de regio. De financiën zijn een middel om onze doelstellingen te bereiken, geen doel op zich. Daarom moeten wij er spaarzaam mee omgaan en de Wassenaarders niet onnodig zwaar belasten. Hoge lasten zijn onwenselijk voor onze lokale economie, Wassenaarders en ondernemers.

Lokaal Wassenaar! : Voor een krachtig en zelfstandig Wassenaar.

Boet Derks, Bert Ooms
Lokaal Wassenaar! is de nieuwe lokale politieke partij van Wassenaar. Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! Het is een partij voor alle Wassenaarders.