dinsdag 18 mei 2021

R Rubrieken

Ingezonden brief: Wekelijkse GFT-ophaal Avalex stopt al in oktober 2018!

Wassenaar - Op de website van Avalex is de afvalkalender 2018 in te zien. Toen ik de ophaaldagen voor GFT bekeek, werd ik onaangenaam verrast. Pas vanaf 6 april begint Avalex in onze laan met het wekelijks ophalen van GFT. Vrij laat, want de meeste tuiniers starten begin maart met het schoonmaken van borders. Maar wat veel opmerkelijker is: de wekelijkse GFT-ophaal stopt in 2018 al in oktober, bij ons vindt de laatste wekelijkse ophaal op 19 oktober plaats.

Dat is dus bijna 6 weken eerder dan in 2017. Hier begrijp ik niets van, want de bomen en struiken verliezen pas tegen eind oktober en in november hun blad. In de maanden oktober/november is onze grote GFT-container wekelijks aangestampt vol met bladafval en als het enigszins kan nemen we ook nog het blad op de stoep voor ons huis mee. We worden dus gedwongen om of een 2e GFT-container à €50 per jaar (in alle andere Avalex gemeentes is een extra GFT-container gratis!!) te nemen, of zakken vol blad-/tuinafval te bewaren voor de volgende ophaal en dan zit die container natuurlijk alweer vol.

Het is onbegrijpelijk dat een groene Gemeente als Wassenaar een dergelijk ophaalschema met Avalex heeft afgesproken!