Skip to content

Lokaal Wassenaar! Parkeerterrein Museum Voorlinden

13 januari 20182 minute read

Wassenaar – Museum Voorlinden is een aanwinst voor Wassenaar. Het museum levert een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in ons dorp. Vlak voor de opening heeft het museum zonder de benodigde vergunning een extra parkeerterrein aangelegd langs de Buurtweg. Al snel bleek dat dit parkeerterrein voorziet in een behoefte. Extra parkeercapaciteit voorkomt dat de buurt onnodige parkeerdruk ondervindt van de museumbezoekers. De huidige lokatie is echter zeer ongewenst. De buurtbewoners ondervinden te veel overlast en hun woongenot staat onder druk.

Lokaal Wassenaar! is van mening dat er gezocht moet worden naar een parkeerlokatie elders op het museumterrein. Een plek die niet zichtbaar is vanaf de Buurtweg en die geen overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners.

Met alle belanghebbenden moet gezocht worden naar een oplossing die de parkeerdruk opvangt en tevens recht doet aan de landschappelijke waarden van dit gebied.

Lokaal Wassenaar! vraagt het college om een goede afstemming met de buurt, het museum en andere belanghebbenden.

Namens Lokaal Wassenaar! : Bert Ooms, Bart Boon en Inge Zweerts de Jong

Lokaal Wassenaar! is de nieuwe lokale politieke partij van Wassenaar. Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! Het is een partij voor alle Wassenaarders.

Tags

Lokaal WassenaarVoorlindenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top