Skip to content

PvdA: Goed bestuur is wapen tegen fusie

23 januari 20182 minute read

Wassenaar – Met de verkiezingen in zicht schreeuwen Hart voor Wassenaar en DLW om het hardst dat ze voor een zelfstandig Wassenaar zijn en tegen fusie. Daardoor zou men bijna vergeten dat de gemeenteraad daar helemaal niet over gaat. Het is de Commissaris van de Koning die hierover een voorstel kan doen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

We kunnen niet in het hoofd kijken van commissaris Jaap Smit. We weten niet wat zijn overwegingen zijn bij een eventueel besluit tot fusie, want daarbij zullen ook de belangen van een of meer andere gemeenten een rol spelen. We kunnen als Wassenaarders wel zorgen dat Smit weinig of misschien wel geen redenen heeft om onze gemeente op te heffen.

Dat kan door te zorgen voor een goed functionerend ambtenarenapparaat, een huishoudboekje dat op orde is en een constructieve en open houding binnen de regio. De coalitie in Wassenaar heeft hierin de laatste jaren goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Wat de PvdA betreft moet het daarover gaan in de verkiezingscampagne.

Er is ook de PvdA veel aan gelegen om een fusie te voorkomen. Na de Tweede Wereldoorlog telde ons land meer dan duizend gemeenten. Dat is afgenomen tot 380 nu en het einde is nog niet in zicht. Deze schaalvergroting ging gepaard met een forse afname van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl de opkomst bij verkiezingen voor de Tweede Kamer redelijk constant bleef.

De lokale democratie mag niet het slachtoffer worden van fusiedrang. De Commissaris van de Koning zal met heel goede argumenten moeten komen bij een voorstel tot fusie. Die argumenten ziet de PvdA niet.

Tags

GemeenteraadsverkiezingenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top