Skip to content

CDA-verkiezingsprogramma 2018-2022 “Wassenaarders Samen”

24 januari 20182 minute read

Wassenaar – Afgelopen zaterdag is het verkiezingsprogramma van het CDA Wassenaar aangeboden aan lijsttrekker Hubert Schokker door de leden van de verkiezingsprogrammacommissie. Ze wilden dit graag doen op een voor Wassenaar belangrijke plek, zoals sporthal de Schulpwei. Een belangrijke boodschap in het programma is dat Wassenaar een prachtig dorp is dat we moeten koesteren. Dit neemt niet weg dat er wel enkele kwaliteitsimpulsen noodzakelijk zijn, zoals de sporthal en de Warenar.

Totstandkoming programma
Ronald Everard, Henk Tukker, Ludo Timans, Danielle Starrenburg en Wim Koetsier hebben het programma met enthousiasme geschreven. Daarvoor hebben zij gebruik gemaakt van heel veel kennis die zowel binnen de CDA-afdeling aanwezig is als erbuiten. Zo heeft er in november een Wassenaar CDA44 bijeenkomst plaatsgevonden, waar betrokken Wassenaarders ideeën hebben aangedragen die ook in het programma zijn opgenomen. Dergelijke bijeenkomsten voor leden, sympathisanten en niet-leden gaan we de komende tijd vaker organiseren. CDA-voorzitter Rob Gussekloo is terecht trots op zijn succesvolle initiatief.

Top 5 voor het CDA
⎫ Zelfstandig Wassenaar.
⎫ Nieuwe sporthal en nieuw of vernieuwd theater.
⎫ Aanpakken verkeersoverlast en werken aan veiligheid.
⎫ Verduurzamen en vergroenen van Wassenaar.
⎫ Pal staan voor kwaliteit zorgvoorzieningen.

Het CDA Wassenaar staat voor een dorp dat we samen met elkaar maken en koesteren. Daarvoor is een goed bestuur absoluut noodzakelijk. We doen het niet alleen, maar met en voor alle Wassenaarders! Samen met hen zijn en maken we Wassenaar tot wat Wassenaar is en gaat worden. Veel hebben we wat we willen behouden en koesteren: een zelfstandig Wassenaar, ons groene en ons mooie dorp. De komende periode willen we werken aan een nieuwe Sporthal, behoud of van een cultureel centrum als de Warenar en verdere vergroening/verduurzaming van ons dorp. In de komende periode willen we ook blijven werken aan de verkeersveiligheid, de aanpak van sluipverkeer en bestrijding van verkeersoverlast. Verder willen we de komende periode zorgen dat de aanpak van de A44/N44 nog veel hoger op de politieke agenda komt in alle bestuurlijke geledingen. Uiteraard zullen we erop toezien dat voor onze burgers de zorghulp en ondersteuning die zij nodig hebben, beschikbaar is en blijft.

Wil u meer weten over het verkiezingsprogramma of het CDA kijk dan op cdawassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadsverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top