Skip to content

Wonen in Wassenaar Wie wil dit nu niet?

26 januari 20182 minute read

Wassenaar – Helaas zijn er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar voor Wassenaarders die bijvoorbeeld een mantelzorger zijn of juist mantelzorg nodig hebben van hun familie of bekenden in Wassenaar. Door sloop, verkoop en niet terugbouwen van voldoende betaalbare huurwoningen in de aangesloten gemeenten wordt Wassenaar extra belast met medewoningzoekenden uit randgemeenten.

Doordat Wassenaar samenwerkt met de regio Haaglanden is er geen voorkeursmogelijkheid voor de groep Wassenaarders die binnen Wassenaar een zo’n belangrijke taak uitvoeren of juist in hun bekende leefomgeving moeten blijven wonen om de juiste zorg te krijgen.

Jongeren in Wassenaar krijgen weliswaar een puntenvoordeel, maar door het schrale aanbod staat er slechts 1 á 2 woningen per maand beschikbaar op Woonnet Haaglanden. Voor (mantelzorg) jongeren zijn er namelijk geen speciale woningen beschikbaar. Zij moeten concurreren met alle belangstellenden onder de 55 jaar uit de hele regio en eigenlijk ook nog verder, omdat bijv. studenten uit andere steden zich ook inschrijven bij Woonnet Haaglanden.

Jongeren met een beperking hebben een dubbele problematiek. Komen zij eindelijk na jaren in aanmerking voor een woonruimte; is dit vaak sterk verouderd, hoog en dus slecht toegankelijk. Hierdoor zouden aanpassingen mogelijk kunnen helpen, maar dat kost tijd en geld. Geld dat zij niet hebben.

DLW pleit dan ook dat er speciale jongerenwoningen beschikbaar komen die toegankelijk zijn. Ook voor lichamelijk beperkte, chronisch zieke jongeren. Wij willen goedkope woningen die begaanbaar, leefbaar en toegankelijk zijn. Ook financieel!
DLW heeft diverse locaties onderzocht waar dit mogelijk zou moeten zijn binnen Wassenaar.
Met andere woorden: wat voor onze ouderen kan, moet nu ook voor onze jongeren gaan gelden.

DLW denkt mee met ALLE Wassenaarders!
Sta op en maak samen met ons een vuist!

Brenda Hagen
DLW lijst5, nr. 2

Tags

DLWGR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top