Skip to content

LokaalWassenaar!: Afval duurzaam verwerken

30 januari 20182 minute read

Wassenaar – Een duurzaam Wassenaar ligt LokaalWassenaar! nauw aan het hart. Het gaat niet alleen om nu, maar ook om onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij hoort het duurzaam en kritisch omgaan met ons afval. We zijn al begonnen met de uitvoering: het zgn. omgekeerd inzamelen.

Ons dorp kan slechts een bescheiden rol spelen in dit mondiale vraagstuk. Toch vindt LokaalWassenaar ! dat we moeten kijken hoe Wassenaarders hieraan een verantwoorde bijdrage kunnen leveren. Voor die bijdrage moet Wassenaar een goed afvalbeleid en -uitvoering hebben.
De techniek van afval verwerking is sterk in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. De universiteiten van Delft en Amsterdam en het Centraal Plan Bureau zijn kritisch over het rendement van vooraf door burgers gescheiden inzamelen van plastics (bronscheiding).. Machines zouden dat achteraf beter en goedkoper kunnen doen en hebben zelfs last van bronscheiding. Hergebruik van veel plastics zou daardoor niet mogelijk zijn en leiden tot verbranding die gepaard gaat met veel verontreinigingen. Bronscheiding van groen, papier en afval is wel rendabel.

LokaalWassenaar! vindt dat efficiënte nieuwe duurzame technieken voor de verwerking van ons afval zo snel mogelijk toegepast moeten worden zodra deze doelmatig en praktisch toepasbaar zijn. Maar zolang we niet achteraf kunnen scheiden houden we de huidige bronscheiding.
Er is daarbij een belangrijke voorwaarde: de duurzame aanpak mag niet leiden tot een verminderde serviceverlening.

Wassenaar kan afvalscheiding niet eeuwig uitstellen omdat de techniek zo snel ontwikkelt. Ondanks discussie over de techniek is Wassenaar daarom wel begonnen. Je moet alles doen om zo duurzaam mogelijk afval in te zamelen. Duurzaamheid moet je niet uitstellen tot morgen.

LokaalWassenaar! benadrukt hierbij dat terdege rekening moet worden gehouden met het feit dat veel inwoners van ons dorp terecht grote moeite hebben met de benodigde bovengrondse en ondergrondse containers vanwege het bepalen van de plek (nooit naar ieders tevredenheid), aanblik en de (mogelijke) stankoverlast. Bij het bepalen van de eventuele lokatie moet de buurt nauw betrokken worden.

LokaalWassenaar! volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij moeten zo snel mogelijk efficiënte nieuwe duurzame technieken voor het verwerken van ons afval toepassen. Tot dan vooraf scheiden waar rendabel.

Namens LokaalWassenaar!
Boet Derks, Maria Bellekom-Vogels

LokaalWassenaar! Is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en WatWassenaarWil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als LokaalWassenaar! DE partij voor een zelfstandig Wassenaar.

Tags

AfvalGR2018Lokaal Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top