Skip to content

CDA Wassenaar: aan de slag met duurzaamheid!

1 februari 20182 minute read

Wassenaar – Het CDA Wassenaar schenkt in haar verkiezingsprogramma ruim aandacht aan duurzaamheid en milieu. Zij stelt € 1 mln beschikbaar voor de inrichting van een verduurzamingsfonds. Dit is belangrijk voor de toekomst van Wassenaar. De tweede week van de zesweekse CDA estafette was gewijd aan dit thema.

Woningcorporatie
We zijn op bezoek geweest bij woningbouwcorporatie WIllibrordus over de verduurzaming van bestaande huurwoningen. Twee bewoners, meneer en mevrouw van Kralingen, gaven aan erg tevreden te zijn met de aanpassingen aan hun huis die door de woningbouwcorporatie zijn verzorgd. In slecht één werkweek zijn de vloer, muren en het dak geïsoleerd, er is nieuwe dubbele beglazing aangebracht, er is een centraal ventilatiesysteem aangelegd en er zijn zonnepanelen aangebracht. De heer Wil Van Dam, directeur van de woningbouwcorporatie Willibrordus, merkte op dat de corporatie zelf het grootste deel van de investeringen heeft gedaan, maar dat er wel prestatieafspraken zijn gemaakt met de gemeente. Van Dam benadrukt dat verdere ondersteuning door de gemeente gewenst is. Het CDA Wassenaar ondersteunt deze grote rol voor de gemeente, in een aantal gevallen ook financieel.

Jong geleerd, oud gedaan
De gemeente kan echter niet alles doen. Er ligt ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf. Dit kwam goed naar voren in onze tweede actie die bestond uit het opruimen van zwerfafval. Zes kinderen gehuld in een geel vestje en Ronald Everard en Danielle Starrenburg in CDA groen verzamelden in het park bij de Jozefkerk en de Huibrechtseschool maar liefst twee grote zakken met zwerfafval. De gemeente kan wel prullenbakken neerzetten, maar de inwoners zullen deze toch zelf moeten vullen.

Milieu, drinkwater en Dunea,
Het belang van duurzaamheid blijkt ook uit de haast vanzelfsprekende wijze waarop wij van ons drinkwater genieten. Een 15tal CDA’ers bracht op zaterdag 27 januari een bezoek aan Meijendel. Hier werden we rondgeleid door duinwachter Hans van Engeldorp Gatelaars van Dunea en Natascha van Benthem, vice voorzitter van de belangenraad van Meijendel. En wat was dit een prachtige ontdekkingstocht door de duinen! Dunea levert aan 1,2 miljoen mensen het water. In de duinen wordt duinwater gemaakt. Eerst wordt rivierwater naar de duinen getransporteerd, waar het zich vermengt met neerslagwater. Zo ontstaat duinwater dat uiteindelijk in drinkwater wordt omgezet. Een sterke lokale overheid is van belang om dit natuurgebied te beschermen. Het CDA Wassenaar hecht aan een goede relatie met de beheerders Dunea en Staatsbosbeheer.
Stem CDA Wassenaar, zodat Wassenaar echt samen aan de slag kan met duurzaamheid.

Tags

CDAGR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top