Skip to content

Fusie is Illusie (13) Wat je ook bedenkt, er pleit nauwelijks iets vóór fusie

8 februari 20182 minute read

Wassenaar – Na de roerige bijeenkomst in De Paauw is het voor het gemeentebestuur tijd voor bezinning. Onze bijdrage daaraan is dat wij een aantal belangrijke aandachtspunten nog eens op een rijtje hebben gezet.

1. Wassenaar weet zelf heel goed wat zij wil. Dat staat al sinds een jaar goed verwoord in de Structuurvisie 2025. Wassenaar heeft op eigen kracht bereikt dat zij als groene oase voor onze hele regio een belangrijke functie vervult in de steeds voller wordende Randstad. De bescherming van de groene oase is in handen van Wassenaar beter af dan in geval van fusie met bouwgemeenten als Den Haag, Leiden of Katwijk. Niet alleen Wassenaar, maar de hele Randstad heeft belang bij het zelfstandig blijven van de groene oase Wassenaar.
2. Dat fusie nodig zou zijn, is tot nu toe door geen enkele instantie aangetoond. Wassenaar hoeft daar dus helemaal niet over te discussiëren. Het veelbesproken WassenaarKompas kan dan ook van tafel!
3. Na een fusie krijg je dat niet-Wassenaarders gaan beslissen over waar en hoeveel er in Wassenaar nog gebouwd gaat worden. Hoeveel hoogbouw, of de Warenar dicht gaat, of er strandhuisjes komen, over de inrichting van ons centrum. Kortom, over het karakter van Wassenaar. Dit zal hoe dan ook tot andere beslissingen leiden dan wanneer Wassenaar dat alleen kan beslissen.
4. Fusie biedt geen enkele garantie dat de kwaliteit van het bestuur automatisch zal verbeteren. Kwaliteit van bestuurders heeft niets te maken met de grootte van een gemeente. Een toevallige slechte bestuurder mag nooit een reden zijn voor zoiets kostbaars en ingrijpends als een fusie.
5. Fusie werkt niet kostenbesparend. Fusie leidt in bijna alle gevallen tot procentueel aanzienlijke hogere uitgaven.
6. Na fusie wordt de kloof tussen burger en gemeentebestuur groter en het vertrouwen van de burger in hun gemeente neemt af.
7. De politieke partijen moeten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor kwalitatief goede, betrouwbare bestuurders.
Bent u het hiermee eens?

Vul dan het digitale contactformulier in op onze website https://wassenaarzelfstandig.nl

BurgerInitiatief wassenaarzelfstandig: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Wiel Peters

Tags

FusieWassenaarWassenaar Zelfstandig
Gerelateerde artikelen
Back To Top