Skip to content

Valt er wel wat te kiezen op 21 maart? Ja, zegt de PvdA!

12 februari 20182 minute read

Wassenaar – Wie de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen leest krijgt mogelijk de indruk dat er weinig inhoudelijke verschillen zijn. Alle partijen willen dat Wassenaar zelfstandig blijft dus op dat onderwerp valt er weinig te kiezen. Ook willen alle partijen dat de Rijkstraatweg ondergronds gaat, er goede zorg is voor ouderen, Wassenaar groen blijft, er een goed cultureel centrum is en alles door een gezond huishoudboekje wordt betaald! Alles efficiënt georganiseerd tegen zo laag mogelijke kosten. Het lijkt ‘een pot nat”. Maar zijn er ook verschillen?

Ja! Zeggen Jan van Noort, Henri van Smirren en Inge Bunte van de PvdA. Wassenaar vergrijst immers en de vitaliteit van het Wassenaar staat onder druk. Als we nu niet gaan bouwen kunnen te weinig jongeren een woning krijgen en stokt de woningmarkt. Het wordt steeds lastiger om voorzieningen overeind te houden.

De PvdA heeft zich ook in de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor woningbouw. Waar andere partijen er (liever) niet over spraken, – woningbouw gaat immers vaak gepaard met discussies met buurtbewoners en dat zijn kiezers – gaat de PvdA gaat de discussie niet uit de weg. Maar weest u gerust, ook de PvdA beoordeelt de bouwplannen op hun impact voor de buurt. ‘Zeker zijn van een goed wonen in een fijne buurt’, het PvdA motto geldt immers ook voor hen. Recentelijk waren dan ook de te omvangrijke bouwplannen bij de Kerkstraat voor de PvdA niet acceptabel.

De PvdA wil de komende jaren per jaar 100 woningen bouwen. Sociale woningen maar ook woningen voor middeninkomens en voor 1 of 2 persoonshuishoudens omdat daaraan de meeste behoefte is. Daarmee wordt de doorstroming uit gezinswoningen bevorderd. Waar dat mogelijk is mag dat wat ons betreft ook een complex met hier en daar vier of vijf woonlagen bevatten. Daarmee hoeft ons dorpsgezicht niet aangetast te worden.

De Partij van de Arbeid durft zich ook uit te spreken voor de uitbreiding van de wijk Oostdorp langs de Zonneveldweg. Wat ons betreft kunnen we hierover, samen met de buurt, plannen gaan ontwikkelen, zonder de interventie van projectontwikkelaars. Zo’n project duurt vele jaren maar door daar nu over te gaan praten zorgen we dat Wassenaarse jeugd kansen krijgt om in dorp te wonen en Wassenaar vitaal blijft. Er valt dus wel degelijk wat te kiezen op 21 maart!

Tags

GR2018PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top