Skip to content

Beschut werk. Het klinkt mooi.

16 februari 20182 minute read

Wassenaar – “Het eerste salarisstrookje van 2018 is binnen,” zegt Norga Simons, “tenminste als je werk hebt. Voor velen zal het een kleine meevaller zijn. Maar er is één groep die in de steek is gelaten: mensen met een arbeidsbeperking, zoals chronisch zieken of mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die niet veertig uur in de week kunnen werken en een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Tot voor kort konden deze mensen naar een sociale werkplaats met een CAO-loon, reiskostenvergoeding, vakantiegeld en pensioenregeling. Sinds de komst van de Participatiewet is deze regeling vervallen. Te duur en zijn zij aangewezen op “nieuw beschut” werk onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Zij verdienen minder, zonder vakantiegeld, zonder pensioenopbouw Dat is allemaal verdwenen.”

In het beste geval.
“Ik wil een lans breken voor hen, voor wie de gemeente een arbeidsplaats moet zoeken, niet zelden op wat vroeger nog een sociale werkplaats was,” zegt Norga Simons. Sinds 2006 is de kwieke tachtigjarige burgerraadslid voor GroenLinks met sociale zekerheid in haar portefeuille. Veel mensen die niet terecht kunnen in een reguliere baan komen nu in het beste geval in de sociale werkplaats nieuwe stijl terecht. Daar kunnen zij maximaal het bijstandsniveau verdienen, zonder reiskosten en zonder pensioenopbouw. Alsof het al niet erg genoeg is dat je met een handicap ter wereld komt en je daar bovenop financieel gestraft moet worden en noodgedwongen in armoede moet leven. Ik kan me daar echt kwaad over maken.”

Niet in de kou laten staan
Nu het rijk zo op hen beknibbeld heeft, betekent dat niet alleen dat mensen met een arbeidsbeperking geld in moeten leveren, maar dat zij ook aan zelfstandigheid en waardigheid verliezen. GroenLinks wil dan ook dat de gemeente alles uit de kast haalt om hen wat extra te bieden, te beginnen met een vergoeding van de reiskosten en een zoektocht naar mogelijkheden om hen een pensioen te bieden. Mensen die het toch al moeilijk hebben, geheel buiten hun eigen schuld, kun je niet in de kou laten staan. GroenLinks zet daarom alles op alles om hen financieel de helpende hand te bieden.

Norga Simons .
Interviewer Aantoon Claassen.

Tags

GR2018GroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top