Skip to content

Lokaal Wassenaar!: Veilig, Leefbaar en Bereikbaar

19 februari 20183 minute read

Wassenaar – Iedere Wassenaarder kent het Rozenplein. Bij het inrijden van Wassenaar vanaf de Rijksstraatweg via de Rozenweg, kun je er niet omheen. Het Rozenplein dat zo’n 50 jaar geleden (in 1970) voor het laatst is gereconstrueerd voldeed indertijd prima aan de doelen zoals die in het nu geldende verkeersplan worden gesteld: veilig, leefbaar en bereikbaar. In de loop der jaren zijn er echter veel ontwikkelingen geweest waardoor de doelen steeds minder haalbaar werden. Oorzaken : de komst van het Adelbert College, de Amerikaanse School en, niet onbelangrijk, het verplaatsen van een aantal bedrijven uit het centrum naar de Maaldrift en vooral toenemend sluipverkeer.

Daardoor is het Rozenplein op den duur minder veilig, minder leefbaar geworden en zijn er vooral in de ochtendspits steeds langere files. Naast het Rozenplein voldoen heel veel straten in Wassenaar niet meer aan de doelstelling : veilig, leefbaar en bereikbaar. Zoals bijvoorbeeld de van Zuylen van Nijeveltstraat, de Storm van ’s Gravesandeweg, de Groot Haesebroekseweg, de Buurtweg, de Lange Kerkdam, Prinsenweg, zonder volledig te zijn. Ook daar toenemende files. De tijd van lapmiddelen is voorbij. Het is tijd voor structurele maatregelen. Ondertunneling van de Rijksstraatweg over een zo lang mogelijk traject is daar één van. Daar zijn alle partijen het inmiddels over eens. Maar door het toegenomen verkeersaanbod is ondertunneling alleen niet genoeg. Aansluiting bij de Randstadrail is ook nodig om het autoverkeer terug te dringen. Voorafgaand aan de ondertunneling van de Rijksstraatweg kan al begonnen worden bovengronds een aansluiting op de randstadrail te realiseren met bijvoorbeeld een light rail verbinding. Vroeger hadden we de gele tram, die helaas verwenen is. In de toekomst zouden we zomaar weer een spoorverbinding kunnen hebben in de vorm van een ‘light rail tram’.

Dat kunnen we niet alleen dat moet in samenwerking met Den Haag in de metropoolregio (MRDH) Want de ondertunneling en de light trail is ook een Haags belang.
LokaalWassenaar! is voor ondertunneling van de Rijksstraatweg over een zo lang mogelijk traject. Ondertunneling vermindert het sluipverkeer en daarmee verkeersinfarcten in Wassenaar. Fietsers, voetgangers en ruiters moeten goede gescheiden paden hebben door heel Wassenaar. LokaalWassenaar! wil zich inzetten voor betere doorstroming van het verkeer zonder de veiligheid van voetgangers, fietsers en ruiters etc. en de leefbaarheid van de bewoners uit het oog te verliezen. Dit maakt Wassenaar uniek: veilig, leefbaar en ook bereikbaar!
Maria Bellekom-Vogels, Ingrid Pauli, Boet Derks

LokaalWassenaar! Is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en WatWassenaarWil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als LokaalWassenaar! DE partij voor een zelfstandig Wassenaar.
Website : www.lokaalwassenaar.com (bron foto: archief gemeente Wassenaar)

Tags

GR2018LWRWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top