Skip to content

D66: de Sporthal na de verkiezingen!

22 februari 20182 minute read

Wassenaar – D66 vindt sport belangrijk! Het verbindt mensen jong en oud en ondersteunt een goede gezondheid. Afgelopen vrijdag was het sportdebat bij Blauw-Zwart. Ook daar bleek maar weer eens hoezeer sport leeft en dat Wassenaar een bloeiend (sport)verenigingsleven kent.

Vorig najaar nam de gemeenteraad een belangrijk besluit voor de Wassenaarse sport. De sporthalcommissie – onder leiding van de heer Becker – deed een voorstel voor de bouw van een sporthal ter vervanging van de sporthallen De Schulpwei en De Kieviten. Door te investeren in een nieuwe sporthal wordt de toekomst van het indoorsporten in Wassenaar gegarandeerd. Met het oog op de voorgenomen nieuwbouw op het terrein van De Kieviten bracht D66 een bezoek aan De Kieviten, waarbij gesproken werd met voorzitter van het hoofdbestuur Mildo Meijer. Hij was lid van de Sporthalcommissie, de indieners van het burgerinitiatief. Voor De Kieviten is vervanging van de bestaande sporthal belangrijk en zij denken graag mee over de realisatie.

De gemeente onderzoekt nu hoe de bouw op korte termijn gerealiseerd kan worden. En hoe beheer en onderhoud het beste te regelen met de gebruikers. Dat moet van begin af aan goed op orde zijn. Besturen is vooruitzien en het recente verleden heeft aangetoond dat achterstallig onderhoud wegwerken onnodig duur is. Sportverenigingen hebben behoefte aan duidelijkheid voor de lange termijn, structurele ondersteuning vanuit de gemeente en een adequate financiële meerjarenplanning. Voor de enorme investeringen die gemoeid zijn met een nieuwe sporthal kijken zij – terecht – naar de gemeente. De gemeente op haar beurt mag dan ook van de verenigingen vragen mee te denken over exploitatie, multifunctioneel en efficiënt gebruik; goede onderlinge afspraken, en bovenal de bereidheid samen te werken. Dat gaat zeker slagen!

De Sportnota was een oprechte wens van D66 in de raadsperiode die nu bijna ten einde is! Het kwam bij Blauw-Zwart nog aan de orde: heel lang heeft Wassenaar het zonder sportbeleid moeten doen. College en Raad hebben dat nu afgerond voor de periode tot 2020, maar nu verder: de realisatie van de sporthal in gang zetten en kijken hoe (mede)financiering mogelijk is. Ook moeten gemeente en het Wassenaars Sportcontact elkaar goed blijven vasthouden: zij hebben beiden een eigen rol, maar samen staan we sterk. D66 gaat ervoor die samenwerking verder uit te bouwen.

Ritske Bloemendaal en Rogier Krabbendam

Tags

D66GR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top