Skip to content

Inge Bunte (PvdA): Zeker zijn van bestrijding armoede en eenzaamheid

25 februari 20182 minute read

Wassenaar – Wassenaar staat vooral bekend als het dorp met dure huizen en veel rijkdom. Als je kijkt naar de statistieken komt Wassenaar er inderdaad goed af. Is er dan reden voor tevredenheid? Nee, zegt Inge Bunte die zich de afgelopen vier jaar als vertegenwoordiger van de PvdA zich sterk heeft gemaakt voor de bestrijding armoede in Wassenaar, “In ons dorp leven ca. 600 inwoners onder de armoedegrens van € 1920 (gezin met 2 kinderen). 3,4 % van de Wassenaarse kinderen groeit op in armoede en dat is onacceptabel. Er is geen enkele reden om achterover te leunen! Inge vervolgt: “ De gemeente Wassenaar krijgt jaarlijks € 100.000 extra voor de bestrijding van kinderarmoede. De PvdA heeft er in de gemeenteraad op aangedrongen dit geld te oormerken en dat is gelukt, althans voor 2018 want een nieuwe gemeenteraad kan voor 2019 alsnog besluiten het geld uit te geven aan lantaarnpalen.

Inge wil ook de komende raadsperiode Wassenaarders die over een inkomen van iets boven de bijstandsnorm zitten extra ondersteunen. Ook zij hebben het immers zwaar te verduren gehad tijdens de crisis van de afgelopen jaren en verdienen het te merken dat het nu beter gaat. Er is een gemeentelijke regeling waarbij mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm aanspraak kunnen maken voor kosten van onder andere lidmaatschap van een vereniging, sportclub, sportkleding, museumbezoek, kunstzinnige activiteiten, een hobbyclub en dergelijke. De PvdA Wassenaar wil dat die inkomensgrens opgetrokken wordt naar 130% en dat de mensen die het betreft ook echt worden bereikt.

Een ander probleem dat Inge Bunte de komende raadsperiode wil aanpakken is de eenzaamheid. In 2015 gaf 38% van de inwoners van Wassenaar aan zich wel eens eenzaam te voelen en dat vindt Inge veel en veel te hoog! Inge: “Cultuur kan een waardevolle bijdrage leveren aan de bestrijding van eenzaamheid zoals activiteiten die worden georganiseerd, bijvoorbeeld leeskringen, muzikale en andere creatieve activiteiten. De eenzaamheid komt niet alleen, maar wel vaak voor bij ouderen. Daarom wil ik dat ouderen vanaf 70 jaar, als zij dat willen, bezocht worden door de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning om na te gaan wat hun wensen, verlangens, ideeën zijn op het gebied van wonen, zorg, en het meedoen met de maatschappij.”

Tags

GR2018PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top