Skip to content

Lokaal Wassenaar! Bert Ooms: Lijst 8, Nummer 1

26 februari 20182 minute read

Wassenaar – De twee grootste lokale partijen in Wassenaar, Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar, gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! De nieuwe Wassenaarse lokale partij heeft Bert Ooms gekozen als lijsttrekker.

Een sterke lokale democratie kan niet zonder een grote, krachtige en constructieve lokale partij. Een lokale partij sluit immers het beste aan bij de behoefte van onze inwoners. Om de politieke versnippering tegen te gaan heeft de Wassenaarse politiek er baat bij dat we nu samen verder gaan.

Wij staan klaar om de verantwoordelijkheid te nemen om Wassenaar (mede) te besturen. De belangen van de Wassenaarders worden het best behartigd door een team van mensen die uitsluitend geinteresseerd zijn in het welzijn van onze inwoners. Die lokale binding schept vertrouwen. Vertrouwen in het programma en vertrouwen in onze kandidaten. De kandidaten van Lokaal Wassenaar! hebben maar één doel voor ogen: Hoe kunnen wij het belang van alle Wassenaarders het best dienen. Onze kandidaten zijn nauw betrokken bij de Wassenaarse samenleving. Ze zijn integer, betrouwbaar en deskundig op veel terreinen

Bestuurlijke vernieuwing en kwaliteit moeten vanuit de Wassenaarse samenleving komen. De landelijke politiek moet gepaste afstand bewaren tot wat er in Wassenaar gebeurt. Daarom behouden wij ons lokale referendum, ook al wordt dit op landelijk niveau afgeschaft.

Lokaal Wassenaar! is ervan overtuigd dat de Wassenaarders in staat zijn zelf te beoordelen hoe ons dorp bestuurd moet worden. Onze inwoners zijn namelijk sterk betrokken bij de Wassenaarse samenleving en de lokale politiek. Lokaal Wassenaar! deelt deze betrokkenheid. Samen met U zijn wij voor een krachtig en zelfstandig Wassenaar. Kies daarom voor ons dorp, stem op Lokaal Wassenaar! Samen staan wij sterk!

Lokaal Wassenaar! Bert Ooms, Lijst 8, nummer 1

Tags

GR2018Lokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top