Skip to content

HartvoorWassenaar stelt aan U voor: Sjaak de Vaal

27 februari 20182 minute read

Wassenaar – Mijn naam is Sjaak de Vaal, geboren en getogen in Wassenaar, 20 jaar gewoond op de Oostdorperweg, daarna naar Rotterdam voor de Hogere Zeevaartschool.
Getrouwd met Marijke Westgeest, ook een echte Wassenaarse.
Na vele omzwervingen over de wereld, nu weer enkele jaren terug in Wassenaar. Voor goed. Nadat ik me er wat in verdiept had, ben ik toch wel wat geschrokken hoe het dorp bestuurd wordt.

Waarom kandidaat raadslid voor HartvoorWassenaar ?

Omdat naar mijn mening ons mooie dorp NIET goed wordt bestuurd en vooral omdat vele van de inwoners MISLEID zijn betreffende de financiële huishouding van de gemeente.
Op 10 mei van vorig jaar publiceerde de gemeente in De Wassenaarse Krant:
“Wassenaar heeft een positief rekeningresultaat over 2016”
Terwijl er € 7.000.000 euro (€7 miljoen !!!) meer werd uitgegeven dan dat er binnenkwam.
HartvoorWassenaar is de enige partij die daar luid tegen heeft geageerd. Het huidige gemeente bestuur heeft met CREATIEF BOEKHOUDEN de schijn opgehouden en gepubliceerd dat de financiën op orde zijn, maar helaas heeft dit gemeentebestuur alleen maar de reserves geplunderd .
De financiële huishouding is verre van op orde op dit moment.

Het financiële beleid

De afgelopen 4 jaar zijn de reserves met meer dan € 20 miljoen afgenomen. Dat hou je niet vol. En dan komt ineens de klap hard aan. Maar naast die € 20 miljoen is nog veel meer van ons Wassenaars bezit kwijtgeraakt.
Neem het volgende voorbeeld. Het bestuur wil het O&O gebouw aan de Zonneveldweg verkopen aan de WBS. Voor € 400.000. Er zouden 16 woningen komen voor mensen die uit een GGZ instelling weer de maatschappij in gaan. En hier als tussenstap komen wonen.
De taxatie van het gebouw is € 1.000.000. Dus dan wordt € 600.000 van ons gemeenschappelijke bezit weggegeven. En niet voor Wassenaarders!
Ik wordt eerst boos, dan verdrietig.

Als je het bij elkaar op telt, dan is de afgelopen jaren nog veel meer bezit verkocht, ver onder de werkelijke waarde. Bellesteijn, ’t Hummeltje, bij het zwembad, de ambtswoning, om er maar een paar te noemen.
Bij elkaar nog eens € 4 miljoen weggegeven. Wisten wij dat? De meeste partijen vinden het wel goed.

Nu kan ik boos en verdrietig zijn, ik kan ook proberen het weer goed te maken. En daarom wil ik in de raad. Met HartvoorWassenaar. De partij die altijd heeft gestaan voor zelfstandigheid van Wassenaar en Goed Bestuur!

HartvoorWassenaar, Sjaak de Vaal
Solide, voor een dorp in balans.

Tags

GR2018HVWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top