Skip to content

Joost van Rossem (HartvoorWassenaar): Geen schandalen meer in Wassenaar!

27 februari 20182 minute read

Joost kent Wassenaar al vanaf zijn geboorte want zijn opa en oma woonden hier bijna 60 jaar, en zijn moeder is hier geboren en getogen. In 1989 trouwde hij in De Paauw met Marian en sindsdien wonen zij in de wijk Burgwey.

Waarom heb je gekozen voor HartvoorWassenaar? Henri Hendrickx wees de afgelopen raadsperiode voortdurend op het potverteren door de gemeente, en hamerde erop dat uitgaven en inkomsten met elkaar in balans moeten zijn. Anders raken de reserves op en wordt de gemeente onder toezicht gesteld, net zoals Voorschoten. Toen hij dat voor het eerst opbracht deden de andere partijen daar nogal lacherig over, maar nu vinden ook zij dat ineens belangrijk. Hoe serieus ze dit punt nemen moet ik nog zien – in verkiezingstijd doet iedereen mooie beloften en daarna vervalt men toch weer in oude fouten.

HartvoorWassenaar stelde ook als enige partij kritische raadsvragen over nieuwbouwplannen zoals bij de Ridderhof, die totaal niet passen in de buurt. Als lid van een belangengroep van omwonenden waardeer ik dat. Ik miste bij een groot deel van het bestuur van Wassenaar oog voor de belangen van de dorpsbewoners.

Wat heb je de afgelopen jaren gedaan? Ik ben zowel bèta (fysische chemie) als alfa opgeleid (Nederlands en Europees octrooigemachtigde). Na mijn dienstplicht als marineofficier kwam ik bij Shell en heb daar juridische en commerciële functies gehad, ook in het buitenland. Wassenaar bleek een fijn rustpunt tussen alle zakenreizen.

Wat wil je voor Wassenaar? Het allerbelangrijkste vind ik dat Wassenaar goed bestuurd wordt. En dat kan heel goed als zelfstandige gemeente, mits we een solide financieel beleid hebben.

Wat is jouw motivatie om op de lijst te staan? Eerst en vooral wil ik me inzetten voor een beter bestuur. Met het team van HartvoorWassenaar, dat na de verkiezingen de raadsfractie zal zijn, zullen we degelijk en solide werk leveren. Daar kan en zal ik goed aan bijdragen. En met betere voorbereiding en informatie neemt de gemeente betere besluiten.

Als de Raad zijn werk goed doet krijgen we geen schandalen meer in Wassenaar. Ik schaam me ervoor zoals ons dorp de afgelopen jaren telkens in de publiciteit kwam!

HartvoorWassenaar, Joost van Rossem,

Solide. Voor een dorp in balans.

Tags

GR2018HVWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top