Skip to content

Jan van Noort (PvdA): “In geouwehoer kun je nog steeds niet wonen.”

6 maart 20183 minute read

Wassenaar – Het was eind jaren ’70, begin jaren ’80 van de vorige eeuw dat de Amsterdamse PvdA wethouder Jan Schaefer de woningnood Amsterdam aanpakte. Later gebruikte hij, als Staatssecretaris Volkshuisvesting in het kabinet Den Uyl, de zinsnede in de kop van dit artikel om zijn dadendrang bij het oplossen van de woningnood kracht bij te zetten.

Jan van Noort, Lijstrekker van de PvdA in Wassenaar: “nu vele jaren later, is diezelfde woningnood weer terug, er zijn lange wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen en ook de rest van de woningmarkt zit op slot. In Wassenaar sta je, als je geluk hebt, ‘slechts’ 4 tot 5 jaar op een wachtlijst voor een sociale woning alvorens je aan de beurt bent. Voor starters en mensen met een laag of een laag middeninkomen zijn nauwelijks betaalbare woningen beschikbaar. Voor ouderen die het wat breder hebben en kleiner willen gaan wonen is er nauwelijks aanbod en ook voor mensen die zijn aangewezen op beschermd wonen wordt er niet gebouwd. De huren in de particuliere sector zijn onbetaalbaar voor Wassenaarders. Kortom, het moet anders!”

Jan vervolgt: “Gelukkig kunnen veel Wassenaarders door regionale afspraken nog in buurgemeenten terecht. 50% van de beschikbare sociale huurwoningen gaat om diezelfde reden naar mensen van buiten Wassenaar maar er is zelfs één partij die vindt dat we ‘onze” problemen kunnen oplossen door deze regionale afspraken te beëindigen en dat wat er vrij komt alleen voor Wassenaarders te bestemmen. Dat zou betekenen dat er voor veel minder Wassenaarders een woning beschikbaar komt. Een dergelijke beslissing is overigens sowieso in strijd met de huisvestingswet.

Wat is de voorspelling en wat moet er gebeuren? Er komen tot 2030 in Wassenaar nog eens c.a. 800 huishoudens bij en om de woningnood van Wassenaarders te beeindigen moeten er de komende 10 jaar 1000 woningen extra beschikbaar komen! Het is dus hoog tijd om in Wassenaar de huisvestingsproblemen aan te pakken. De tijd dringt en vlot gaat het nooit! De Wassenaarse politiek heeft, zoals bij het project Bellesteijn, 16 jaar over gedaan om 32 appartementen te kunnen opleveren. Dat soort termijnen zijn desastreus voor de Wassenaarders die nu een woning nodig hebben.

Jan van Noort: “Er ligt nu een woningbouwprogramma dat is besproken met de gemeente, woningbouwcorporaties en nog verder wordt besproken met organisatie zoals de Federatie van Wassenaarse Ouderen en de Adviesgroep Sociaal Domein. Daarin staat dat er mogelijkheden zijn om te (her/ver)bouwen, bijvoorbeeld op de gemeentewerf, het terrein van de inmiddels gesloten Den Deylschool, het politiebureau, de Van Rechterenstraat. In de notitie wordt ook de uitbreiding van de wijk Oostdorp in de richting van de Hoge Klei genoemd en daar ben ik het van harte mee eens. De PvdA wil, in tegenstelling tot veel andere partijen, bezien of woningbouw hier mogelijk is.”

Alleen woningbouw op deze locaties zal echter niet genoeg zijn om tot de vereiste 1000 woningen te komen! Er moet ook worden gekeken naar het splitsen van grote woningen en vrijkomende (bedrijfs) panden die bestemd kunnen worden voor huisvesting. De PvdA vindt ook dat waar gebouwd kan drie tot vier woonlagen, zonder het dorpse karakter aan te tasten, vaak goed inpasbaar zijn. Het gaat hier echt om politieke moed om keuzes te maken! Alle partijen, behalve de PvdA, willen slechts beperkt bouwen. De PvdA wil de woningnood, met respect voor het groen en karakteristiek Wassenaar, oplossen en aanpakken.

Tags

GR2018PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top