Skip to content

Uitnodiging: Wassenaar in gesprek met Leendert de Lange. Uw zorg is onze zorg!

6 maart 20182 minute read

Wassenaar – Ons dorp vergrijst en kent veel mensen die afhankelijk zijn van zorg. De VVD vindt liefdevolle zorg en aandacht voor alle Wassenaarders belangrijk! Ook moeten mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen als zij dat willen.

Sinds 2015 heeft de gemeente er belangrijke taken in het sociale domein bij gekregen, die eerder door het Rijk en de provincie werden gedaan. Dat zijn taken op het gebied van jeugd, zorg en arbeid. Dit is een grote verantwoordelijkheid, het gaat om kwetsbare groepen en om veel geld: een derde van het gemeentebudget gaat naar het sociaal domein. Door al deze taken bij de gemeente te beleggen, kan er beter worden ingezet op wat er specifiek binnen Wassenaar aan ondersteuning nodig is. De gemeente moet zorgen voor goede afstemming tussen hulpverleners en gezinnen, ouderen of anderen die hulp nodig hebben. Kandidaat raadslid Van Doeveren (nr 2 ); ” De VVD wil dat deze regiefunctie in Wassenaar sterk wordt verbeterd, zodat iedereen weet waar hij terecht kan. Door problemen snel in kaart te brengen, wordt stapeling van problemen binnen één huishouden voorkomen”. De gemeente moet sturen op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van zorg en ondersteuning.

Er zijn ook nog een hoop uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden. Er zijn groepen in onze gemeenschap die afhankelijk zijn van ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die steeds hulpbehoevender worden, gezinnen met financiële problemen of het ondersteunen van Wassenaarders die het door omstandigheden niet lukt om (tijdelijk) volledig zelf de regie over hun eigen leven te behouden.

Over deze uitdagingen gaan de VVD Wassenaar en Leendert de Lange, Wassenaarder van geboorte, Tweede Kamerlid en voormalig wethouder in Wassenaar, in gesprek met Wassenaarse maatschappelijke organisaties en geïnteresseerden. De avond wordt geleid door Laurens van Doeveren, nummer twee op onze kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn op 15 maart vanaf 19.45 uur in ’t Ruime Sop. Deze avond is vrij toegankelijk en wij hopen op uw komst! We gaan graag met u in gesprek.

Tags

Leendert de LangeVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top