Skip to content

HartvoorWassenaar: De uitdaging voor Wassenaar

7 maart 20183 minute read

Wassenaar – Over de afgelopen 4 jaar kunnen we ons maar zuinig uitlaten: het had beter gemoeten. Veel beter. Een succesvolle raadsperiode kenmerkt zich door vooruitgang. En die zien we niet.

Wat gebeurde er allemaal
De zelfstandigheid van Wassenaar is in twijfel getrokken, de kwaliteit van dit bestuur heeft na het bestuurskracht onderzoek, een officiële onvoldoende gekregen en onze financiën zijn zeer verslechterd. Het ambtelijk apparaat is aan z’n lot overgelaten terwijl daar, na de fusie in 2013, juist veel aandacht had moeten zijn. We hebben drie burgemeesters gezien, er is veel te weinig aandacht gegeven aan ouderenbeleid en woonbeleid. Het verkeer loopt uit de hand, en dan nog het gedoe met Avalex en de Warenar. De coalitie van LokaalWassenaar,D66,CDA,GL,PvdA had het echt beter moeten doen.
We kunnen de afgelopen vier jaar niet herhalen, dat zou een ramp zijn.

Na de verkiezingen
Meestal is het zo dat, na verkiezingen, zodra de nieuwe zetelverdeling bekend is, de grootste partij het initiatief neemt om tot een coalitie (“regering”) van ten minste 11 van de 21 zetels te komen. De “formatie” periode duurt heel kort, maximaal enkele weken. In die periode worden verlanglijstjes bij elkaar opgeteld, wordt een coalitieplan geschreven, en een mooi motto bedacht. En snel worden 3 of 4 wethouders bij elkaar gehaald.
Iedere partij in de coalitie komt met een wethouder. Maar de meeste partijen hebben grote moeite om in zo’n kort tijdsbestek een wethouder te vinden die èn capabel is, èn partijgenoot èn in Wassenaar woont èn beschikbaar is. En wat dan overblijft?
De sterkte/zwakte van een coalitie ligt dus bij de selectie van wethouders. En daar zit nu juist het grote probleem. Dat lukt vaak niet goed. En je zit er meestal ook 4 jaar aan vast.
De Wassenaarse uitdaging
Wassenaar heeft op dit moment een echte grote uitdaging. En het is aan de volgende raad om die uitdaging op te pakken.

Onze doelstellingen:

” Herstel van kwaliteit bestuur
” Herstel van gezond financieel beleid
” Herstel van vertrouwen
” Een gedegen plan voor een duurzaam zelfstandig Wassenaar

We moeten deze doelstellingen realiseren, anders blijft het aanmodderen. En dan stopt het op een gegeven moment. Dan gaan we dezelfde weg als Voorschoten. Het is een basisvoorwaarde.

We vinden ook dat een aantal projecten direct opgepakt moet worden:

” Verkeerssituatie Rozenplein/Den Deijl
” Ouderenbeleid
” Toename woningen voor kleine huishoudens
” N44
” Avalex
” Wassenaarders eerste keuze bij woningen

Het zijn onderwerpen waar eigenlijk niet mee gewacht kan worden. Dit geeft een zware en overvolle agenda.
En daar heb je stevige wethouders voor nodig en een breed draagvlak in de raad. Vooral de komende vier jaar zijn bepalend voor de toekomst van Wassenaar.
Ons Plan
Het heeft onze sterke voorkeur om niet direct op te tellen tot 11 zetels, en dan snel wat wethouders er bij te halen en te roepen: we hebben een coalitieakkoord!
We zijn van mening dat Wassenaar het nodig heeft dat de nieuwe raad zich bezint en de eerste twee jaar een professioneel college van wethouders aanstelt. Niet politiek, maar vakmatig. Ze hoeven geen lid te zijn van een politieke partij. En dat er een diepe bezinning komt op de (zelfstandige) toekomst van Wassenaar.
Voordat we weer allemaal leuke dingetjes van onze verlanglijstjes gaan doen die meestal veel geld kosten en ons vooral niet laten bezig houden met waar het echt omgaat.

Wat bereikt moet worden:

” Herstel van kwaliteit bestuur
” Herstel van gezond financieel beleid
” Herstel van vertrouwen
” Een gedegen plan voor een duurzaam zelfstandig Wassenaar

Hier staan we voor. Hier zetten we zwaar op in.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide. Voor een dorp in balans

Tags

GR2018HVWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top