Skip to content
Foto: René de Wit

Verkiezingsdebat op 7 maart in Warenar toont aan: Grote consensus in Wassenaarse politiek

11 maart 20184 minute read

Wassenaar – Over de meeste zaken, die momenteel in Wassenaar spelen, zijn de acht politieke partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, het wel ongeveer eens. Tijdens het door Ondernemend Wassenaar georganiseerde verkiezingsdebat werd het de ongeveer 150 bezoekers niet gemakkelijk gemaakt de verschillen te ontdekken. Zo willen alle partijen dat het dorp zelfstandig en groen blijft en vindt slechts één partij dat de ambtelijke samenwerking met Voorschoten in de werkorganisatie Duivenvoorde niet meer nodig is.

Voor de ondernemers goed nieuws dat alle politici vinden dat bedrijventerrein Maaldrift moet blijven en zelfs behoort te kunnen worden uitgebreid. Dit in tegenstelling tot de eerste versies van de samen met Katwijk in de maak zijnde inrichtingsvisie voor het grensgebied van beide gemeenten.

Dat er veel meer woningen moeten worden gebouwd -in 2017 werden maar 15 nieuwe huizen in het dorp opgeleverd- werd ook duidelijk. En iedereen was het er ook over eens dat daarvoor alleen plekken in de bestaande woonwijken, moeten worden gevonden. 1.000 woningen binnen 10 jaar lijkt een realistisch aantal. Met de nadruk voor starters en eigen ouderen om meer dynamiek in de plaatselijke woningmarkt te krijgen en verdere vergrijzing van de bevolking tegen te gaan. Alleen over het aantal woonlagen was enig gesteggel. Waar de ene partij echt niet hoger dan drie wil gaan, wil een andere dat meer laten afhangen van de plaatsen waar gaat worden gebouwd in relatie tot de directe omgeving daarvan. Het plaatselijke bedrijfsleven wil dat ‘inbreiplannen’ snel worden geconcretiseerd en tot uitvoering gebracht, omdat die automatisch meer werk en meer omzet betekenen.

Dat de N44 moet worden ondertunneld, was ook geen punt van discussie. En de meerderheid denkt daarbij in eerste instantie vooral aan het deel tussen Rozenplein en Den Deijl, omdat men een langere tunnel in de provinciale en landelijke politiek niet snel financieel haalbaar acht. Voor de steeds toenemende files en het groeiende sluipverkeer zag men niet direct een oplossing. Sommigen pleiten wel voor verbeterd openbaar busvervoer, aansluiting op Randstad Rail en bevordering van het fietsgebruik, maar dat werd door anderen als onrealistisch terzijde geschoven. Waar mogelijk willen alle partijen wel meewerken aan de optimalisering van de verkeersstromen in het dorp zelf, zoals door de verandering van de rijrichting in de Johan de Wittstraat en tweerichtingsverkeer in de Van Hogendorpstraat om de parkeergarage Luifelbaan beter bereikbaar te maken en verkeer in de nabijgelegen woonwijk te voorkomen. Twee zaken waarvoor door de ondernemers hartstochtelijk is gepleit.

Alleen toen het over de gemeentelijke financiën ging, kwam er vuur in het debat. Maar toen ging het vooral over het verleden. En werden appels met peren vergeleken. Want waar de ene partij sprak over een inkrimping van de gemeentelijke reserves met 60 miljoen in de afgelopen 10 jaar, sprak de ander over 20 miljoen in de laatste 4 jaar. Niet duidelijk werd, of en zo ja in welke mate men de nog altijd forse reserves voor structurele verbeteringen en/of incidentele uitgaven wil inzetten. Aan het noemen van bedragen voor gemeentelijke bijdragen aan N44 tunnelplannen en het komend najaar verschijnende Beeldkwaliteitsplan voor het centrum bijvoorbeeld waagde zich niemand.

Bij zoveel overeenstemming was het geen wonder dat één van de lokale partijen een beroep op de andere deed om meer samen te werken en wellicht in navolging van wat Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil voor deze verkiezingen deden, te fuseren. Minder partijen, die nagenoeg hetzelfde willen, zou wellicht de effectiviteit van het plaatselijke bestuur ten goede komen. Want uit de bestuurskrachtmeting eind 2016 bleek een heel ander beeld.

Discussieleider Martijn de Greve bracht veel vaart in het debat met prikkelende vragen en door de politici op elkaars opvattingen te laten reageren, zeker waar het om betwiste standpunten ging zoals de financiële situatie van de gemeente. Beleidsmatig lijken de verschillen in de lokale politiek klein, maar in de praktijk kan dat toch heel anders uitpakken. Minder regels wil iedereen, maar welke partij doet er wat aan en dat geldt ook voor de noodzakelijke investeringen. Als men het voor de verkiezingen over de richting waarnaar Wassenaar zich moet bewegen nagenoeg eens is, resteert maar één vraag: met wie aan het roer denkt u dat dat het best gaat lukken. Dat kunt u op 21 maart in het stemhokje duidelijk maken. Ondernemend Wassenaar wenst u veel wijsheid bij het maken van uw keuze.

Tags

DebatGR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top