Skip to content

Lokaal Wassenaar! voor behoud van Wassenaar

13 maart 20182 minute read

Wassenaar – Bent u ook zo trots op ons dorp? Elke keer opnieuw als ik door het dorp fiets zie ik de bijzondere gebouwen. Een grote afwisseling tussen oude en nieuwe bebouwing. Dat is ook wat ons dorp zo uniek maakt. De historische bebouwing laat zien hoe Wassenaar is ontstaan en ontwikkeld. De historie draagt ook bij aan onze toekomst.

Om dit te behouden is onder verantwoording van wethouder Inge Zweers de Jong een nieuw erfgoedbeleid opgesteld. Dit beleid is gericht op een zorgvuldige en afgewogen wijze het cultuurhistorisch erfgoed in een goede staat door te geven aan volgende generaties, zodat ook zij daar voor hun toekomst op kunnen voortbouwen en het kunnen blijven zien, beleven en ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om Behouden, versterken en benutten van de cultuurhistorische kwaliteiten. Ook hoort daar een vernieuwing bij met herbestemming en verduurzaming. Op die manier blijven al die mooie gebouwen en locaties behouden met historie, maar ook met een nieuwe toekomst. Elk monument is uniek en vertelt zijn eigen verhaal; er moet dus ruimte zijn voor maatwerkoplossingen.

Net als de Structuurvisie Landgoed aan zee draagt het erfgoedbeleid bij aan de ontwikkeling van ons dorp. Maar dan wel met behoud van belangrijke waarden.
Lokaal Wassenaar! Staat voor bescherming van het waardevolle, maar gericht op de toekomst. Dat betekent dat wij de komende periode ons ook richten op ondersteuning bij het behoud. Daarbij vinden wij dat ook de gemeente een rol heeft.

Bart Boon

Stem voor ons mooie dorp, stem voor Lokaal Wassenaar!
Lokaal Wassenaar! Is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en WatWassenaarWil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! DE partij voor een zelfstandig Wassenaar.

Tags

GR2018LWRWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top