Skip to content

CDA Wassenaar bedankt iconen Theo Overdevest en Dineke den Hartog voor hun fantastische werk

21 maart 20182 minute read

Wassenaar – Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is voor alle huidige raadsleden een bijzondere dag, maar zeker ook voor twee keigoede CDA-raadsleden Theo Overdevest en Dineke den Hartog. Zij nemen namelijk afscheid van de Raad nadat zij er sinds 2006 een vaste plek in hebben gehad. Het CDA Wassenaar betreurt hun vertrek enorm. De interne partijregels schrijven echter voor dat er na maximaal 12 achtereenvolgende jaren dienst niet nog een volgende periode kan volgen. Dat is een goed uitgangspunt voor een levendige partijdemocratie. Het CDA Wassenaar wil beiden enorm bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren voor alle inwoners van Wassenaar.

Zorgmoeder van Wassenaar
Dineke den Hartog is voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen en woordvoerder zorg. Zij heeft in die hoedanigheid helpen zorgdragen voor een goede invoering van de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein, de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet. Op deze gebieden heeft de gemeenteraad de afgelopen vrijwel volledig eensgezind geopereerd, mede vanwege de onvermoeibare inspanningen van Dineke. Naast haar raadswerkzaamheden was zij zeer goed aanspreekbaar voor de inwoners en aanwezig bij heel veel bijeenkomsten. Zij is zeer bekend in het dorp en een echte ambassadeur voor de politiek en het lokaal bestuur dat dichtbij de inwoners wil staan.

Overdevest en CDA & Wassenaar
Theo Overdevest is woordvoerder op het gebied van ruimte en economie. Hij heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met dossiers als het culturele erfgoed van Wassenaar, het monumentenbeleid en het verkeer. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de structuurvisie voor de toekomst van Wassenaar. Theo is van alle markten thuis. En staat dag en nacht klaar voor de inwoners van Wassenaar. Niet alleen in zijn thuisgebied Oostdorp, maar voor geheel Wassenaar. Hij zette met zijn raadslidmaatschap het uitmuntende werk van zijn vader Kees Overdevest voort. Komende verkiezingen rekenen we weer op de volgende generatie op de CDA lijst!

Wassenaar en CDA iconen
Het CDA Wassenaar neemt met pijn in het hart afscheid van beide iconen. Zij benadrukken echter dat er, onder aanvoering van lijstrekker Hubert Schokker, 17 actieve en gedreven Wassenaarders op de lijst staan. Verenigd in één doel, om via het CDA Wassenaar, van Wassenaar een nog mooiere plaats te maken voor ons allen om in te wonen en leven. Stem daarom met de komende verkiezingen CDA Wassenaar.

Tags

CDAGR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top