Skip to content

Adviesraad Sociaal Domein bij SKW

28 maart 201854 second read

Wassenaar – Voorzitter Eric Bloemkolk van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) presenteert deze raad op maandag 9 april op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW). Hij zal met een delegatie van de ASD nadere toelichting geven over de werkzaamheden van de ASD en graag vragen daarover beantwoorden. Vanaf 2015 is de gemeente Wassenaar verantwoordelijk voor de taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg, het zgn. sociale domein. Dit brengt veel veranderingen met zich mee, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de nieuwe ontwikkelingen heeft het College van Burgemeester en Wethouders in februari 2015 de Adviesraad Sociaal Domein benoemd. Het doel van de ASD is het College en de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.

De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 – 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden zijn op 9 april van harte welkom.

Tags

Eric BloemkolkSKWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top