Skip to content

Lokaal Wassenaar! : De Verkiezingen Voorbij

17 april 20182 minute read

Wassenaar – Nu de kiezers hebben gesproken ligt de bal weer bij de politiek. Conform het advies van de informateur onderzoeken VVD, CDA en Hart voor Wassenaar thans de mogelijkheden voor een coalitie.

Ook Lokaal Wassenaar! ziet graag snel een nieuw college aantreden, maar heeft ook aangegeven dat, gezien de uitdagingen waar Wassenaar in de komende raadsperiode voor staat, zij een voorkeur heeft voor een coalitie die op steun van meer partijen kan rekenen.

Lokaal Wassenaar! heeft in haar programma gepleit voor het ‘eerlijke verhaal’. Twee van de drie partijen die thans over coalitievorming praten, hebben in het verleden de noodvlag gehesen over de financiële positie van Wassenaar. Wij zijn dan ook zeer benieuwd welke voorstellen wij van de beoogde coalitiepartners in deze kunnen verwachten.

De realiteit is dat een solide financieel beleid essentieel is voor een zelfstandig Wassenaar. Voor elke coalitie zal dit in de komende periode een uitdaging betekenen met soms moeilijke keuzes door o.a. het wegvallen van inkomsten, de noodzaak van het op peil houden van wegen- en groenonderhoud en onzekere toekomstige rijksbijdragen. Er zit niet veel ruimte in de begroting en de provincie kijkt kritisch met ons mee. Tegen die achtergrond sociale- , culturele- en maatschappelijke voorzieningen in stand houden vereist stuurmanskunst.
Ook de waarschijnlijkheid van extra kosten bij beëindiging van de gezamenlijke ambtenarenorganisatie, mocht Voorschoten besluiten zich bij Leiden te voegen, helpen het financiële plaatje niet.

Partijen en inwoners van Wassenaar hebben zich uitgesproken voor zelfstandigheid. Uitgaande van dit gegeven gaat de Raad zich nu buigen over wat dit betekent voor de voorzieningen en begroting van Wassenaar. Ook hier zal men voor keuzes komen te staan.

Lokaal Wassenaar! zal haar verantwoordelijkheid in deze zeker nemen en ook als oppositiepartij constructief meewerken. Wij verwachten wel dat de gevolgen van de gemaakte keuzes duidelijk zijn voor de inwoners en dat er gezocht wordt naar oplossingen die een breed draagvlak hebben en niet eenzijdig ten koste gaan van bepaalde groepen.
Zoals gezegd de verkiezingen zijn voorbij, de keuzes zijn nu aan de Raad.

Namens Lokaal Wassenaar!,
Bert Ooms en Fred Weyn

Tags

LWRWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top