Skip to content

Fractie Hagen is een Feit

30 april 20182 minute read

Wassenaar – Sinds de laatste raadsvergadering van 24 april is Fractie Hagen de nummer 9 in de raad. De jongste vertegenwoordiger qua politieke stromingen bestaande uit Brenda Hagen, gesteund door diverse vrijwilligers. Als eenvrouwsfractie kun je niet overal verstand van hebben, dus de vrijwilligers hebben vanuit hun expertise veel te zeggen en hun bijdragen worden dan ook standaard verwerkt in de toekomstige raadsvragen en stemgedrag. Fractie Hagen is ontstaan om constructief bij te dragen aan het gemeentebestuur.

Onderwerpen zoals sociale huur, bijzondere bijstand, jeugd- en jongerenzaken, wmo, jeugdwet, (passend) onderwijs; het hele plaatje qua sociaal domein zal de basis zijn van Fractie Hagen.
Maar daar houdt het natuurlijk niet op. Ook de leefomgeving, de verbindingen met de buurgemeenten, buurthuizen, mkb en natuurlijk de veel genoemde fusie zijn onderwerpen die hoog op het lijstje staan.

Fractie Hagen wil een inclusieve toegankelijke gemeente voor de Wassenaarders op alle niveaus en ook vaak letterlijk.

Via de nu nog verder te ontwikkelen website kan er meegesproken worden over de onderwerpen die op de agenda staan bij de commissies en de raadsvergaderingen. Juist door ook op deze manier toegankelijk te zijn, hoopt Fractie Hagen de inwoners meer te betrekken bij de besluitvormingen en namens hen het woord te kunnen doen.

Fractie Hagen verheugt zich er dan ook op om samen met de andere partijen de aankomende vier jaar een goed bestuur te voeren, in te zetten voor alle Wassenaarders en positief mee te denken aan een toekomst voor allen in Wassenaar.

Tags

Brenda HagenFractie HagenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top