Skip to content

Lokaal Wassenaar! Eens met Federatie van Ouderen

15 mei 20183 minute read

Wassenaar – De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties heeft verleden week een oproep gedaan aan de toekomstige coalitie om de gemeente Wassenaar nog seniorenvriendelijker te maken. Het is fijn om te constateren dat de Federatie het seniorenbeleid over de afgelopen 4 jaar als vriendelijk heeft ervaren. Uiteraard zijn er punten die verbeterd kunnen worden, zoals woningbouw voor ouderen met een middeninkomen, betere vervoersmogelijkheden en een betere bereikbaarheid van de gemeente voor ouderen. Het verkiezingsprogramma van Lokaal wassenaar! heeft deze punten ook benoemd en daarom begrijpen wij de oproep van de Federatie goed. Alle partijen hebben mooie ideeën in de verkiezingsprogramma’s staan. Nu moeten die nog in het coalitieakkoord komen!

Woningbouw voor middeninkomens.
Mensen worden geacht langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar dan moet het huis er wel op aangepast zijn. Veel ouderen wonen nog in te grote woningen, met teveel slaapkamers en met een tuin die ze zelf niet meer kunnen bijhouden. Die ouderen moeten vaak een beroep doen op hulp van mantelzorgers. Het is voor hen moeilijk om een leuke woning te vinden, die kleiner, veiliger en ook betaalbaar voor hen is. Dat geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Lokaal Wassenaar! heeft woningen voor middeninkomens met stip op haar wensenlijst staan en gaat aangeven waar deze mogelijk zijn en initiëren.

Seniorenvervoer
Busje komt zo…. Er zijn veel busjes in Wassenaar. Je ziet ze vaak in ons mooie dorp rijden. De Federatie vraagt aandacht voor beter regiovervoer. Deze ‘bijbussen’ functioneren prima voor mensen die vaste ritjes hebben naar bijv. de open eettafel of naar de bridgeclub. Maar als je op korte termijn een incidentele afspraak wilt maken is het soms lastig, vooral als het een bestemming buiten het dorp betreft. Wij vinden het terecht dat de Federatie daar aandacht voor vraagt. Kort geleden is door de SMOW een project gestart, genaamd Automaatje voor mensen die incidenteel vervoer nodig hebben. Lokaal Wassenaar! is het met de Federatie eens dat binnen Wassenaar op korte termijn één centraal aanmeld- en informatiepunt moet komen voor alle vervoermogelijkheden.

Digitalisering zonder uitsluiting
De gemeente Wassenaar heeft in vrij korte tijd de digitalisering voor gemeentelijke diensten ingevoerd. Daar hebben veel ouderen moeite mee. Lokaal Wassenaar! heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er een dagelijks inloopuur op het gemeentekantoor moet komen voor eenvoudige zaken. Het idee van de Federatie om de buurtcentra uit te rusten met instructiemiddelen voor een kennismaking met computers etc. ondersteunen wij van harte, opdat in de toekomst steeds meer mensen de digitale weg naar de gemeente weten te vinden. Lokaal Wassenaar! is er voor iedere Wassenaarder, ook voor de ouderen!

Maria Bellekom – Vogels
Inge Zweerts de Jong

Tags

LWRWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top