Ga naar hoofdinhoud

Wassenaar zet eerste stap richting duurzame scholen

18 mei 20182 minute read

Wassenaar – De gemeente Wassenaar maakt serieus werk van verduurzaming van de scholen. Daarom gaf zij Stichting Stimular de opdracht om voor de basis- en middelbare scholen de route naar een klimaatneutraal gebouw in kaart te brengen. De rapportages zijn inmiddels met enthousiasme ontvangen door de scholen. Wethouder Inge Zweerts de Jong: “De energierapportages zijn een mooie eerste stap in de richting van een meerjarenplan om het Wassenaars scholenvastgoed te verduurzamen.”

Er ligt een grote verduurzamingsopgave bij scholen, maar schoolbestuurders zien vaak door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel mogelijk, maar wat past bij hun specifieke situatie? Wat zijn de kosten? En wat levert het op? De rapportage van de energiescan geeft antwoord op deze vragen. Rob de Jong, algemeen directeur Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar geeft aan: “De energie-rapportage van Stimular biedt de scholen een mooie kans om concreet aan de slag te gaan met duurzaamheid”. Het advies is maatwerk en maakt onderscheid in de mogelijke maatregelen. Zo is duidelijk met welke maatregelen de school direct aan de slag kan, welke maatregelen meegenomen kunnen worden in het planmatig onderhoud en welke maatregelen een grotere verbouwing nodig hebben.

Structurele aanpak
De gemeente Wassenaar ziet de scans als een stevige basis voor de structurele verduurzaming van het scholenbestand. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de rapportages ook bij het huisvestingsplan dat dit jaar met de scholen wordt opgesteld. Hierin is duurzaamheid een belangrijk thema, waarbij energiebesparing samen gaat met een beter binnenmilieu en het verlagen van de exploitatielasten.

Sportverenigingen
De gemeente wil naast de scholen ook de sportverenigingen stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Voor diverse geïnteresseerde sportverenigingen zijn inmiddels energiescans uitgevoerd. Variërend van een klein scoutinggebouw tot grote voetbalverenigingen. De sportverenigingen zijn erg enthousiast en kunnen met de resultaten van de energiescans echt aan de slag om hun sportclub te verduurzamen. De gemeente onderhoud hierbij intensief contact met de sportverenigingen om ze te ondersteunen bij het daadwerkelijk nemen van de energiemaatregelen.

Tags

DuurzaamScholenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top