Skip to content

Afvalbaas of baas over afvalbeleid?

25 oktober 20183 minute read

Wassenaar – Afgelopen woensdag kwamen raadsleden uit alle zes Avalex-gemeenten bijeen in het gemeentehuis van Leidschendam-Voorburg om het over de toekomst van Avalex te hebben. Concrete aanleiding was het door externe adviseurs opgestelde rapport, waarin verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt waren.
Op dit moment is de gemeente zowel mede-eigenaar als opdrachtgever van Avalex. Dus afvalbaas én baas over afvalbeleid. Aan die constructie zitten duidelijke voordelen, maar ook nadelen. Als taken niet goed worden uitgevoerd dan heeft het opleggen van een boete bijvoorbeeld niet zoveel zin, dat is broekzak-vestzak. Voor de inwoners kan op papier bij alle scenario’s een goede service tegen redelijke kosten geleverd worden. Dus welk probleem lossen we op door het hier over te hebben?

Voor de VVD is het probleem dat er in de praktijk al jaren onvrede is over de service terwijl de kosten erg hoog zijn. Met 390 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden is Wassenaar een van de duurste gemeenten van Nederland. Het gemiddelde in Nederland is slechts 253 euro. Baas zijn over afvalbeleid is een gemeentelijke taak. Afvalbaas zijn niet. Het mede-eigenaarschap is een middel om het doel van goede service tegen redelijke kosten te bereiken.

Ondertussen loopt het onderzoek naar de actuele financiële, milieu- en maatschappelijke kosten van afvalscheiding vooraf of achteraf in volle vaart, en zijn de plannen om restafval niet meer op te halen, maar weg te laten brengen naar nieuw te plaatsen ondergrondse vuilcontainers nog steeds gepauzeerd. Omdat ook in andere Avalex-gemeenten met de verkiezingen een nieuwe kijk op afvalbeleid is gekomen, is de insteek bij Avalex veranderd. In plaats van in het gehele Avalex-gebied één beleid te willen hebben, wordt toegewerkt naar maatwerk per wijk. Zo kan recht worden gedaan aan de grote verschillen binnen en tussen de zes Avalex-gemeenten.

Tijdens de bijeenkomst bleek het lastig om de onderwerpen afvalbeleid en de toekomstscenario’s van Avalex gescheiden te houden. Over afvalbeleid werd nogal verschillend gedacht. De conclusie over de toekomst van Avalex werd echter wel breed bedragen: de meeste raadsleden willen op termijn eigenlijk geen afvalbaas meer zijn, en de keuze voor een toekomstscenario moet niet overhaast genomen worden.

De VVD zet zich er voor in om tegen lagere kosten een betere service te bieden, met oog voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit is ook in het coalitieakkoord duidelijk vastgelegd. Komend jaar zal duidelijk worden of dat met vóór- of nascheiding van PMD zal gaan, en welk toekomstscenario voor Avalex wordt gekozen. Daarbij laten we ons leiden door gedegen onderzoek.

Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! www.vvd.nl

Tags

AfvalVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top