Skip to content

D66: MRDH biedt veel kansen voor Wassenaar

22 november 20182 minute read

Wassenaar – Met onze oud-burgemeester Charlie Aptroot als gespreksleider zijn er vier bijeenkomsten gehouden voor alle regionale bestuurders – raadsleden, wethouders en burgemeesters – van de Metropoolregio Rotterdam Den haag. We hebben het dan over 23 gemeenten met 2,3 miljoen inwoners en 1,2 miljoen banen. Het onderwerp van de bijeenkomsten was het presenteren van en discussiëren over de hoofdlijnen van de strategische agenda voor de komende vier jaar. Bij alle bijeenkomsten waren behalve Aptroot ook burgemeester Krikke van Den Haag en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aanwezig. De D66 fractie woonde de laatste bijeenkomst op het mooie karsteel van Rhoon bij.

Iedere stad en dorp van de MRDH heeft zijn eigen identiteit en de samenwerking wordt gezocht om de regio op gebied van vervoer en economie te versterken. Burgemeester Aboutaleb had een mooi voorbeeld van de bijdrage van Wassenaar: om grote bedrijven te laten kiezen voor vestiging in het Rotterdamse havengebied speelt zeker ook mee dat Wassenaar een prachtige woonplaats is voor expats met goede internationale scholen in de buurt. Burgemeester Krikke moedigde Wassenaar aan om meer mogelijkheden te verkennen voor een beter aanbod van het openbaar vervoer zoals de lightrail.

De thema’s die de MRDH tevens voorstelt voor de strategische agenda zijn: innovatie van de economie, relatie stad en omgeving en de energietransitie. In het coalitieakkoord zijn de belangrijkste aanknopingspunten bij deze agenda het voornemen om de doorstroming van de N44 en de ontsluiting van Wassenaar op de korstmogelijke termijn te verbeteren; onderzoeken of samen met Katwijk en Den Haag een lightrailverbinding te realiseren is en tenslotte onze ambitie voor verduurzaming, energiebesparing en behoud van het groen.

Er zullen nog veel overlegmomenten zijn voordat we de strategische agenda kunnen vaststellen met alle 23 gemeenten, maar de coalitie en D66 willen niet wachten en proactief thema’s kiezen om met de andere MRDH-gemeenten te werken aan het realiseren van onze ambities. We hebben in de begroting een bedrag opgenomen om de aanpak van de N44 nader uit te werken, laten we daar snel mee aan de slag gaan; ook met overleg met Den Haag en Katwijk over de lightrailverbinding evenals de acties voor energietransitie.

Wij zijn een bescheiden dorp qua omvang, bezien tussen de reuzen Den Haag en Rotterdam, maar gezamenlijk kunnen we elkaars kansen op economische en duurzame groei zeker versterken. Om maar niet te spreken van het domein verkeer en vervoer; daar hebben we elkaar zeker nodig!

D66 fractie

Tags

D66MRDHWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top