Skip to content

Nieuwe werkgroep verkeer start buurtactie Jagerslaan met VVN

25 december 20183 minute read

Wassenaar – Vanuit verschillende buurtverenigingen is een nieuwe werkgroep ontstaan van bezorgde burgers over de sluiproute N441 Wassenaarseweg – Katwijkseweg – Storm van ‘s Gravesandeweg – Jagerslaan – Groot Haesebroekseweg – Stoeplaan. Het is een route binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 50km/uur en een aangepaste adviessnelheid van 30 en 40km/uur op Jagerslaan zuid/noord. Er zijn al jarenlang vele zorgen op dit traject rondom veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Er zijn eigenlijk drie problemen; er wordt te hard gereden, er is veel sluipverkeer en het fietspad Jagerslaan is onoverzichtelijk bochtig en daardoor sowieso gevaarlijk wat nog wordt verergerd door grote snelheidsverschillen.

De veiligheid van eigenlijk iedereen is in het gedrang; automobilisten, wielrenners, e-bikes, fietsers, voetgangers en dieren. Een greep uit de verhalen waaruit het gevaar duidelijk blijkt spelen zich vooral af rondom het fietspad op Jagerslaan waar al vele ongelukken zijn gebeurd;
– Hond overreden door scooter
– Vrouw aangereden door wielrenner
– Kind aangereden door wielrenner
– E-bike en wielrenner frontaal gebotst, ambulance ter plekke
– Wielrenners op doorgaande weg naast bochtig fietspad
– Geen voetgangerspad op Jagerlaan, bushalte Groot Haesebroekseweg niet veilig bereikbaar
– Tijdens “Tinadag” zowel Schouwweg Noord als Jagerslaan eenrichtingsverkeer door drukte touring-bussen
– Schoolgaande kinderen op sluiproute hebben geen veilige oversteekplek
– Paardenpad Jagerslaan schrikt dieren af wegens ligging pal naast doorgaande weg
Er is veel sluipverkeer op deze route; de schatting is dat zo’n 70-80% van het verkeer geen oorsprong of bestemming in Wassenaar heeft. Dit komt de leefbaarheid van ons mooie dorp niet ten goede: Op rustige momenten wordt er te hard gereden en lijkt het wel een “racebaan door de duinen”. Er zijn een beperkt aantal drempels op de route om de snelheid te verlagen, maar eigenlijk kun je daar zonder schade overheen boven de maximale snelheid. Tijdens de spits staat er regelmatig file, zoals op de foto, en kunnen dorpsbewoners niet zonder vertragingnaar sportclubs en het centrum. Het is een prachtige route, zeker met de Hertekamp, waar we allemaal zo trots op zijn en die we graag willen behouden maar met aanzienlijk lagere snelheden en minder verkeer. We zijn bezorgd omdat fijnstof en uitlaatgassen de lange termijn van dit stukje natuur bedreigt.

Voor de bewoners langs de route is de erfontsluiting ook lastig en soms zeer lastig. Er is beperkt zicht en door het verschil in snelheid ontstaan gevaarlijke situaties. Schoolgaande kinderen hebben alternatieve routes bedacht bijv. op de Jagerslaan Noord via de stoep richting de Storm of een diagonale oversteek bij de Hazelaan wegens gebrek aan een veilige fietsoversteekplek.

Wat heeft de werkgroep verkeer al gedaan? Er zijn diverse meldingen van bezorgde bewoners gepost op het participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland, dit is een online platform wat bedoeld is om gevaarlijke situaties te melden en waar de gemeente en andere instanties bij aangehaakt zijn. Je kan een melding online steunen of zelf een melding maken op dit platform. Verder zijn er door VVN laserguns geleend om zelf de snelheid te meten. Misschien heb je al wat mensen van de werkgroep verdekt opgesteld zien staan met laserguns, hier volgen geen bekeuringen uit, maar er wordt een logboek bij gehouden van de metingen en de uitschieter tot nog toe is 91km/uur. Ook wordt er geteld om te zien wat de doorstroom feitelijk is op verschillende punten en wat de piektijden zijn. Dit wordt door de werkgroep zelf gedaan en na de Kerst ge-evalueerd en gedeeld met stakeholders.

Beste Wassenaarders, kom in actie en help de werkgroep door jouw verhaal te delen! Je kan je verhaal emailen aan werkgroepverkeer.wassenaar@gmail.com en dan pakken wij het verder op!

Tags

JagerslaanVVNWassenaar
Gerelateerde artikelen
Ingezonden: Bootverhuur Wassenaar Komt Er NIET
Back To Top