Skip to content

Een kans voor ieder kind door nieuw minimabeleid

28 december 20182 minute read

Wassenaar – Niet naar school op je verjaardag omdat er geen geld is voor een traktatie of stoppen met voetbal omdat de contributie niet meer betaald kan worden. Het gebeurt ook in Wassenaar. Met nieuw minimabeleid wil het college inzetten op minder kinderen in armoede. Onderzoek laat zien dat het vooral voor minimagezinnen met kinderen lastig is om rond te komen, ook al maken zij gebruik van alle bestaande minimaregelingen. Daar wil de gemeente verandering in brengen door binnen bestaand budget te kijken naar een betere verdeling van het geld. Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2019.

In de gemeente Wassenaar groeit 5 % van de kinderen op in armoede. Het landelijk gemiddelde is 11%, maar elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. Met nieuw minimabeleid wil het college het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terugbrengen. Daarom wil de gemeente een aantal regelingen aanpassen of juist opplussen. Zo wordt het bedrag van de school- sport en cultuurkostenregeling voor kinderen op het voortgezet onderwijs verhoogd, De gemeente verdeelt het beschikbare budget dus zo eerlijk mogelijk.

Nieuwe koers
De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. De afgelopen jaren is ingezet op het bekendmaken van de regelingen en het vergroten van het bereik. Daardoor hebben meer mensen gebruik gemaakt van de regelingen. In het nieuwe minimabeleid kiest de gemeente voor een nieuwe koers, waarbij op basis van onderzoek is gekeken welke inwoners de ondersteuning het hardst nodig hebben. Hierbij kwamen gezinnen met oudere kinderen duidelijk naar voren als grootste zorg.

Zoveel mogelijk mensen aan de slag
De beste manier om ervoor te zorgen dat kinderen uit de armoede komen is een betaalde baan voor hun ouders of verzorgers. De gemeente zet dus naast een betere verdeling van de financiële middelen ook in op en re-integratie en participatie, om zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen.

Tags

MinimabeleidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top