maandag 18 oktober 2021

E Events

Uitvoeringsplannen Sociaal Domein

Wassenaar - Mw Ingrid Linnemans, beleidsadviseur bij de Werkorganisatie Duivenvoorde, gaat in op deze plannen op maandag 5 februari op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW). Er zijn acht uitvoeringsplannen opgesteld over onderwerpen waarvan we met z’n allen vinden dat er de komende jaren iets aan moet gebeuren.

De uitvoeringsplannen zijn voorbereid met maatschappelijke partners en belangenorganisaties. Ingrid zal kort de acht onderwerpen bespreken en wat de werkgroepen gaan doen. Daarnaast zal zij de onderwerpen toelichten uit het Programma Samenwerken in het sociaal domein 2.0. Dit zijn onderwerpen waarbij de gemeente zelf aan zet is en waarmee processen en regels verbeterd moeten worden. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden zijn op 5 februari van harte welkom.