donderdag 28 mei 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar en gezonde lucht

Wassenaar - We gaan er allemaal van uit dat de lucht in Wassenaar gezond is. We leven tenslotte in een groene omgeving. En voor zo ver de lucht minder gezond is, wordt direct CO2 als oorzaak genoemd. En daar kun je alleen met de hele wereld iets aan doen. Velen denken zo.

CO2 is een groot probleem. De temperatuur stijgt, met alle gevolgen van dien.
Tegelijkertijd: het inademen van lucht met iets meer CO2 heeft geen gevolgen.

Wat wèl een behoorlijk gevaar oplevert, is fijnstof.
Je hoort er nog maar weinig over, de discussie over CO2 overstemt eigenlijk alle andere discussies. Fijnstof is ook een wereldprobleem, maar alleen op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen. Want daar zijn veel auto’s, fabrieken en vliegtuigen. Verder weg is fijnstof al weer op de aarde teruggezakt.
Fijnstof wordt vooral veroorzaakt door verbranding van benzine, diesel en steenkool. Daardoor komen heel veel kleine deeltjes in de lucht.

In Nederland is fijnstof een groot probleem, vooral in de randstad. Er zijn berekeningen die laten zien dat de levensverwachting van mensen in de leeftijd van 30-35 jaar met 18 maanden afneemt, door fijnstof. In ieder geval heeft het behoorlijke gevolgen voor de gezondheid.

Als je in Wassenaar woont, woon je heel dicht bij de N44. Met 20.000 auto’s per dag, wordt onvoorstelbaar veel fijnstof geproduceerd die we in mogelijk hoge concentraties inademen.
Ook de landscheidingsweg produceert steeds meer fijnstof. Het aantal auto’s neemt toe. En de RijnlandRoute, boven Wassenaar, gaat ook een drukke weg worden.
Dit is overigens een van de redenen waarom HartvoorWassenaar zich enorm inzet voor het behoud van ten minste 1500 meter groene ruimte tussen Wassenaar en Katwijk.

Fijnstof is voor Wassenaar echt een steeds groter probleem. Kijk eens goed naar een witte dakgoot. Dan zie je hoeveel fijnstof er op zit.

HartvoorWassenaar vindt het leefmilieu voor Wassenaarders héél, héél belangrijk. We zijn een lokale partij, maar we beschouwen onszelf op dit punt Groener dan Links. Goede kwaliteit van de lucht is een van belangrijkste kernpunten van de visie van HartvoorWassenaar.

Tegelijkertijd weten we er niets over. In Wassenaar wordt niet gemeten. HartvoorWassenaar gaat in de gemeenteraad voorstellen om in Wassenaar de kwaliteit van de lucht te meten. Meten is weten. En dan kunnen we beslissen wat we moeten doen voor een goede kwaliteit van de lucht.
Maar een ding weten we zeker. De ondertunneling van de N44 is echt heel belangrijk voor een goede luchtkwaliteit.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief