vrijdag 23 april 2021

P Politiek

D66: De Wassenaarders zijn aan zet!

D66 Wassenaar is in het verkiezingsprogramma heel helder over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. D66 wil graag een kleine afstand tussen bestuur en inwoners en is daarom voor een zelfstandig Wassenaar. Daar gaan wij als het aan ons ligt ook geen thema van maken tijdens de campagne. Wij richten ons liever op wat nodig is: verbeterde bestuurskracht en een adequate ambtelijke ondersteuning, mede gebaseerd op de opvattingen die in de bevolking over Wassenaar leven.

Ambtelijk werkt Wassenaar samen met Voorschoten in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Dat is goed, maar kan veel efficiënter en effectiever. Daar maakt D66 zich hard voor. Kijk vooruit, werk aan verbeteringen. Maak er geen onnodige principiële discussies van. Er zijn in het land goede en minder goede voorbeelden, dat hangt af van de kwaliteit van het bestuur.

Een daadkrachtige en slagvaardige gemeente begint immers met 'goed bestuur'. In de raad, college en de top van die organisatie. Er moet oog zijn voor efficiënt en doelmatig werken. Een voorbeeld: de Algemene Politie Verordening van Wassenaar en Voorschoten kennen echt geen wereld van verschil. Met afstemming en harmonisatie van dit soort regelgeving, waar dat kan, kunnen dus tijd en kosten worden bespaard.

Maar voor een zelfstandig Wassenaar is meer nodig, namelijk hoe verhoudt Wassenaar zich tot haar omgeving in de “eigen” Haagse regio en de aanliggende Leidse regio, waar Voorschoten op haar beurt binding mee heeft. Feit blijft dat beide gemeenten zaken als Veiligheid, GGD, Jeugdzorg, Wonen en Werk en Inkomen al sinds jaar en dag niet meer alleen kunnen behappen. Zelfstandig zijn en blijven als gemeente, kan alleen als we de kunst verstaan een optimale plek te vinden in het bestuurlijke landschap om ons heen. Het onderzoek onder de naam ” Wassenaarkompas” kan daarbij helpen. Binnenkort worden alle Wassenaarders uitgenodigd aan te geven welk Wassenaars toekomstscenario het beste past bij hun mening. Die verbreding is belangrijk omdat duizenden burgers zo voor het eerst aan kunnen geven wat er onder hen leeft. Zo blijft de discussie niet beperkt tot de kleine groep insprekers en briefschrijvers. D66 steunt van harte dat “college en raad samen met de inwoners aan de slag gaan om die agenda voor Wassenaar te bepalen”. Met deze woorden sloot waarnemend burgemeester Frank Koen de bijeenkomst op 23 januari over het Wassenaarkompas af. De straks nieuw gekozen fractie van D66 gaat zich daar maximaal voor inzetten.

Ritske Bloemendaal
Lijsttrekker D66