woensdag 22 mei 2019

P Politiek

Samen sterk in grote coalitie

Wassenaar - De verkiezingen van 21 maart gaan over de toekomst van Wassenaar. De nieuwe gemeenteraad gaat hiervoor samen met onze inwoners aan de slag. Hoe moet Wassenaar er in de nabije en verre toekomst uitzien? Wat voor soort samenleving en dorp willen wij in 2030 zijn?

Wij kunnen hierop alleen voldoende invloed uitoefenen als Wassenaar een zelfstandige gemeente blijft. Hiermee moet onze nieuwe gemeenteraad dus snel aan de slag gaan.

Wassenaar zelfstandig. Het kan, maar daar moeten wij wel iets voor doen. Een eerste voorwaarde is dat de politiek en de Wassenaarse samenleving hierbij samen eensgezind optrekken.

Daarom gaat Lokaal Wassenaar! na de verkiezingen nauw samenwerken met de andere partijen. Alleen een brede en eensgezinde coalitie kan er voor zorgen dat wij een zelfstandige gemeente blijven.

Hiervoor gaan wij tegenstellingen overbruggen. Lokaal Wassenaar! gaat daarom investeren in goede onderlinge politieke verhoudingen. Wij zoeken wat ons bindt, niet wat ons scheidt.

Lokaal Wassenaar! gaat hierbij uit van onderling vertrouwen, niet van wantrouwen.

Deze samenwerking komt het best tot stand in een grote en krachtige coalitie met als motto: Samen sterk!
Samenwerken werkt. Zeker als het gaat om de zelfstandigheid van Wassenaar.

Lokaal Wassenaar! Bert Ooms Lijst 8, nummer 1
Stem voor ons dorp, stem voor Lokaal Wassenaar!

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief