zondag 18 april 2021

P Politiek

D66: strijd tegen eenzaamheid onder ouderen!

Wassenaar - Ik schreef eind januari in deze krant hoe D66 wil dat de situatie rond wonen en zorg voor ouderen verbeterd. Afgelopen donderdag bracht D66 een werkbezoek aan de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) en sprak met de directeur dhr. Olsthoorn. Hij vroeg aandacht voor een ander belangrijk punt dat ook in ons verkiezingsprogramma staat, namelijk de vereenzaming onder ouderen.

Vroeger in het bejaardenoord "oude stijl", het verzorgingshuis dus, hadden bewoners meer gelegenheid elkaar te ontmoeten; immers je woonde met elkaar in een gebouw! Een keerzijde van de situatie dat ouderen langer thuis wonen, is kans op vereenzaming. Op de dag van ons werkbezoek tekende de minister van VWS een "Pact voor de Ouderenzorg", samen met 35 organisaties van o.a. zorgaanbieders, verzekeraars en bedrijven. De gedachte is krachten te bundelen van organisaties die direct of indirect werkzaam zijn voor ouderen in de Nederlands samenleving. Uiteraard staan ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten, en Aedes, de vereniging van woningcorporaties op de lijst. Vanzelfsprekend zou ik zeggen: zij zijn beide het meest direct betrokken bij de nieuwe situatie waarin wonen en zorg zijn gescheiden in het kader van de stelselwijziging in de zorg. Het wordt nu tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid verder neemt als regisseur in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Er is gestart met het openstellen van locaties zoals de Plataan en de Peppel zodat ook oudere buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De opdracht is meer van die locaties starten en vooral met meer activiteiten. Wat de minister kan, kunnen wij in Wassenaar zeker ook - dichtbij de inwoners!

Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de sociale cohesie In Wassenaar bijzonder groot is; in vergelijking met andere gemeenten komt het op het hoge niveau van de Waddeneilanden en daarmee staan we in de top in Nederland. Een compliment voor Wassenaarse inwoners en de vele vrijwilligers in ons dorp.

Met andere woorden: gemeente ga nu serieus aan de slag met zorgverleners en vrijwilligers om eenzaamheid te bestrijden: een eerste stap is in de ogen van D66 nu werk maken van meer zgn. ontmoetingsplaatsen voor ouderen in de wijk. Daar wil D66 de volgende raadsperiode aan werken. D66 is beschikbaar om de handschoen tegen vereenzaming op te pakken. Stem lijst 3 D66!

Ritske Bloemendaal, lijsttrekker D66