woensdag 21 april 2021

P Politiek

D66: burgerparticipatie en draagvlak. Hoe verder na 21 maart?

Wassenaar - Volgende week, woensdag 21 maart kunt u stemmen. De afgelopen weken bent u overspoeld met artikelen van politieke partijen en hun kandidaten. Soms leek het alleen wel of de herhaling het won van de inhoud van de argumenten.

D66 kijkt graag vooruit en argumenteert bij voorkeur op basis van positieve voorstellen. Bijvoorbeeld over de vraag hoe de inwoners meer betrokken kunnen worden bij beleid en uitvoering. En hoe wij het gemeentelijke apparaat in samenwerking met Voorschoten beter kunnen aansturen.

De inwoners hebben recht op adequaat beleid en een goede uitvoering en dienstverlening. De gemeente kan niet alles zelf doen of oplossen. Er is namelijk niet alleen een gemeente vóór de inwoners, maar juist voor alles een gemeente ván de inwoners. Dat eigenaarschap staat onder druk door de vele samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen en professionalisering van het bestuur, waardoor de afstand tot de inwoners toeneemt. Effectiviteit en efficiency zijn belangrijk, maar verbinding met en betekenisvolle inbreng van de inwoners is minstens zo belangrijk.

Daarom moet juist de gemeenteraad de verbinding leggen tussen het bestuur en de inwoners, betrokken burgerschap aanmoedigen en draagvlak zoeken voor beleid. In het onlangs verschenen boek 'Gemeente in de genen wordt het treffend geformuleerd: ''De gemeenteraad is een democratische arena en een kruispunt waar belangen, verwachtingen, visies, argumenten en ideeën over de gemeentelijke koers bij elkaar komen en worden gewogen.'

Maar dat vraagt ook iets van inwoners. Draagvlak is namelijk niet hetzelfde als inspraak. En draagvlak is ook geen eenrichtingsverkeer. Het liefst spreken we van 'meedenken en meedoen'. Daar maken wij ons de komende vier jaar sterk voor: het steunen van inwoners en bedrijven die mee willen denken, werken en doen. U als inwoner op een betekenisvolle manier bij het beleid betrekken. Waarbij ruimte wordt gelaten voor andere opvattingen en discussie. Niet één mening maar de optelsom telt.

Verkiezingen zijn eigenlijk ook zo'n optelsom. Als de stemmen zijn geteld en de zetels verdeeld, dan moeten de partijen een college en een collegeprogramma voor de komende vier jaar zien te vormen. Dan wordt duidelijk wat er overblijft van alle voornemens en hoe die geëffectueerd gaan worden. D66 wil daar graag aan bijdragen. Dat kan echter alleen als wij genoeg stemmen krijgen. Elke stem telt. Stem progressief en positief. Stem lijst 3 D66!

Ritske Bloemendaal, lijsttrekker D66 en Rogier Krabbendam nr. 6 lijst D66