maandag 03 oktober 2022

P Politiek

Nieuwe erfgoedvisie vastgesteld in gemeenteraad

Wassenaar - “Het erfgoed is een dusdanig belangrijk onderdeel van het woonplezier en karakter van Wassenaar, dat we dit moeten verzorgen en koesteren. Het is hét belangrijkste ingrediënt van het sterke merk van Wassenaar.” Dat is de boodschap die wethouder Inge Zweerts meegeeft in de ‘Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024; naar een erfgoedzorg voor iedereen’. Op verzoek van de gemeenteraad is het college begin 2017 aan de slag gegaan met het maken van nieuw erfgoedbeleid, om het Wassenaarse erfgoed in stand te houden, te herstellen en verder te ontwikkelen. De visie is samen met eigenaren, gebruikers en andere belanghebbende partijen tot stand gekomen. Gisteravond heeft de gemeenteraad de nieuwe erfgoedvisie vastgesteld.

Verhalen laten herleven
Het afgelopen jaar heeft de gemeente in gesprekken en bijeenkomsten de wensen verzameld van allerlei partijen die betrokken zijn bij erfgoed. “Het gaat dan niet alleen over stenen, maar ook over natuur, archeologie en verhalen die Wassenaar maken tot het prachtige dorp dat het is. Betrokkenen hebben aangegeven wat hun erfgoedschat is en uitgesproken wat volgens hen nodig is om deze schatten in stand te houden, te herstellen en verder te ontwikkelen.” Met deze input is de gemeente aan de slag gegaan en er ligt nu een stuk met concrete uitgangspunten. Van hieruit wordt de komende jaren verder gewerkt om het erfgoed weer nieuw leven in te blazen. “De nadruk zal liggen op het vertellen van de verhalen achter de verschillende monumenten, zodat mensen de waarde beter begrijpen. Als je deze plekken niet beschermt, verdwijnen de verhalen. En dat is zonde.” Aldus wethouder Zweerts.

Erfgoedloket
De acties die bij dit nieuwe beleid horen worden de komende jaren stap voor stap uitgevoerd. Een erfgoedloket is hier onderdeel van. Hier kunnen eigenaren terecht met vragen over bijvoorbeeld herontwikkeling, verbouwingen en verduurzaming van hun monument. Er wordt maatwerk geboden, want ieder monument is uniek en vertelt zijn eigen verhaal. Het doel is gezamenlijk – gemeente én inwoners - de verantwoordelijkheid op te pakken om zorgvuldig met het waardevolle erfgoed om te gaan.