donderdag 29 juli 2021

P Politiek

Hart voor Wassenaar en Respect voor de Wassenaarder

Wassenaar - HartvoorWassenaar heeft vier hoofdthema's; een zelfstandig Wassenaar. Fusie brengt Wassenaar helemaal niets! Goed Bestuur, dit betekent financieel solide en geen schandalen. Eerlijk zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Goed onderhouden groen, eigenlijk een makkelijke term, maar toch lukte het maar niet om de boel op orde te krijgen, dit kan zo niet langer. En als laatste hoofdthema: Respect voor de Wassenaarder, ik leg u graag uit wat we daar mee bedoelen.

Respect voor de Wassenaarder
Respect voor de Wassenaarder is meer dan een loze term, het gaat er niet om of je een begroting kan maken en dan als sluitpost de onroerend zaak belasting aan te passen.
Nee het is altijd, met ieder besluit de vraag stellen:

" Is het goed voor de Wassenaarders,
" Is het goed voor Wassenaar?
" willen de Wassenaarders dit?

Als alle drie deze vragen met ja zijn beantwoord dan kan het door. Komt het voor dat er een nee bij de antwoorden zit, dan moet je heel goed beargumenteren waarom je iets toch doet. Verantwoording afleggen aan de Wassenaarders, waarom iets toch beter is dan iets niet te doen.

De solide lokale partij
Als lokale partij is ons belang hetzelfde belang als dat van de andere Wassenaarders, wij behoren tot dezelfde groep. Wij sluiten niemand buiten en gaan tot het uiterste om het beste voor Wassenaar en de Wassenaarders te doen. Dit doen wij vanuit een visie, die wordt ondergebracht in de hoofdthema's. Deze belangen behoren toe aan onze vereniging: HartvoorWassenaar. Respect voor de Wassenaarders is niet dat een poppetje belangrijk is, maar dat de doelen worden bereikt. De persoon is ondergeschikt aan het doel, zodat het doel ons kan verbinden.

Voor alle Wassenaarders
Omdat wij er voor iedereen zijn betekent dit dat er voor grote groepen Wassenaarders andere zaken belangrijk zijn als voor anderen. Om Wassenaar vitaal te houden moeten er aanzienlijk veel veranderingen gaan plaatsvinden. Er moet veel meer gebouwd gaan worden voor ouderen, die wel zelfstandig willen wonen, maar die geen trappen meer willen of kunnen lopen. De woningen die vrij komen moeten geschikt gemaakt worden voor jonge (nieuwe) Wassenaarders, die in Wassenaar de rust, ruimte en prachtige omgeving, kunnen ervaren en hun gezin kunnen stichten. Met onze uitstekende voorzieningen moet het dorp aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. Mensen die in Wassenaar wonen moeten kunnen doorstromen naar nieuwe energieneutrale woningen. Mensen moeten zonder afspraak kunnen aankloppen bij de Gemeente, die uitsluitend werkt voor de Wassenaarders. Het afval moet weer opgehaald worden op wekelijkse basis en zo zijn er nog talloze dingen die snel verbeterd moeten worden.

Ga stemmen
HartvoorWassenaar staat voor u klaar en wij zijn er om u te bedienen.
Stem 21 maart 2018: HartvoorWassenaar lijst 6.

HartvoorWassenaar, Hans Mulder
Solide, voor een dorp in balans.